Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Staż w Lasach Państwowych

Staż w Lasach Państwowych

Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzą staże dla absolwentów szkół leśnych.

W związku ze zgłoszeniem się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc stażowych konieczne jest zorganizowanie egzaminu kwalifikującego.

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 12 października 2022 r. (środa) w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo, sala nr 4.

 

Egzamin odbędzie się wg. następującej kolejności:

- godz. 09:00 - kandydaci z wykształceniem średnim leśnym,

- godz. 10:30 - kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym I i II stopnia.

 

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Egzamin nie dotyczy absolwentów z wykształceniem innym niż leśne.