Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Razem Dla Puszczy

Razem Dla Puszczy

O wizji rozwoju Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka, opartej na zasadzie zaciekawić, zatrzymać, zachwycić dyskutowali w Nadleśnictwie Sieraków edukatorzy.

W ramach koncepcji wzmocnienia działań edukacyjnych i turystycznych na terenie LKP Puszcza Notecka zaplanowano cykl narad, z których pierwsza odbyła się na terenie Nadleśnictwa Sieraków w dniu 18.05.2016 r. Uczestnikami spotkania byli edukatorzy leśni z nadleśnictw wchodzących w skład LKP Puszcza Notecka wraz z reprezentantami regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Maria Brzozowska, zastępca dyrektora RDLP w Szczecinie ds. Rozwoju oraz gospodarz terenu, nadleśniczy Jarosław Nowakowski.

LKP „Puszcza Notecka" powstały w 2004 r., w północnej części Wielkopolski, jest największym Leśnym Kompleksem Promocyjnym w Polsce, objętym w całości Naturą 2000, jako obszar ptasi mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej. Jego powierzchnia wynosi 137 tys. ha. To obszar transgraniczny, składający się z ośmiu nadleśnictw (Sieraków, Oborniki, Potrzebowice, Krucz, Wronki, Międzychód, Skwierzyna i Karwin) podlegającym trzem regionalnym dyrekcjom: w Poznaniu, Szczecinie i Pile. Po stronie poznańskiej reprezentują je Nadleśnictwo Sieraków oraz Nadleśnictwo Oborniki. Głównym celem spotkania było zintegrowanie działań edukacyjnych i turystycznych w obliczu wspólnego charakteru Puszczy.

Program narady obejmował m.in. zaprezentowanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nadleśnictw oraz przedstawienie najciekawszych akcji i wydarzeń promocyjnych. W rezultacie omówiono zasady współpracy w obrębie LKP oraz opracowano elementy koncepcji mającej na celu rozwój obszaru w zakresie wspólnego standardu działań edukacyjnych i turystycznych. Zaplanowano m.in. zorganizowanie wspólnego wydarzenia promocyjno-edukacyjnego w formie festynu, stworzenie nowego portalu internetowego, wydanie wspólnego folderu promocyjnego oraz mapy turystycznej.