Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Podsumowanie I kwartału akcji "100 milionów drzew do 2017 roku"

Podsumowanie I kwartału akcji "100 milionów drzew do 2017 roku"

Od lutego br. Lasy Państwowe na zaproszenie Ministra Środowiska włączyły się do udziału w ogólnoświatowym projekcie pn.: "100 milionów drzew do 2017 roku".

Inicjatorem akcji jest organizacja ENO Programme Association z Finlandii, która prowadzi m.in. wirtualną szkołę oraz obsługuje sieć działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja ma swoich działaczy w 157 państwach. Celem projektu jest zwiększanie lesistości w różnych krajach świata a zarazem promowanie sadzenia rodzimych gatunków drzew w swojej okolicy. Przedsięwzięcie jest prowadzone zgodnie z zasadą: „Myśl globalnie, działaj lokalnie". Realizatorami tych działań będą głównie dzieci i młodzież oraz wolontariusze. Nad całościowym przebiegiem akcji czuwają leśnicy, którzy chętnie służą radą i pomocą.

Na terenie RDLP w Poznaniu, od końca lutego do końca kwietnia br., w akcji wzięło udział 17 nadleśnictw. W tym okresie posadzono łącznie niemal 31 tys. drzew. Dominującym gatunkiem w ostatnim kwartale był dąb, którego posadzono około 13,5 tys. szt. Na drugim miejscu znalazła się, znana i wypróbowana w Polskich lasach, sosna (12,3 tys. szt.). Świerka posadzono ok. 3 tys. sadzonek. Na niższej pozycji plasuje się buk (ok. 1,25 szt.) i jarząb pospolity (ok. 600 szt.). Cis (50 szt.) był gatunkiem najrzadziej sadzonym. Razem w akcji wzięło udział 1 355 osób.

Przedsięwzięcie budziło w małych i dużych odbiorcach wiele pozytywnych emocji. Poza tym było wspaniałą okazją do aktywnego wypoczynku na łonie natury, połączoną z praktyczną nauką sadzenia drzew, których w Polskich lasach ciągle przybywa.