Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Leśnicy edukowali społeczeństwo

Leśnicy edukowali społeczeństwo

W minionym tygodniu w dniach od 20 do 22 marca br., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XIX edycja Targów Edukacyjnych.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów oraz pedagogów. Lasy Państwowe wraz z innymi instytucjami prowadzącymi szeroko pojętą edukację ekologiczną zorganizowały wspólną ekspozycję pod nazwą Eko Forum. Uczestnicy mieli znakomitą okazję poszerzyć swoją wiedzę o lesie pod okiem edukatorów leśnych m.in. z OKL w Gołuchowie oraz z nadleśnictw Jarocin, Łopuchówko i Konstantynowo.

Każdy dzień targowy obfitował w liczne atrakcje m.in. za pomocą makiety zrębu leśnicy wyjaśniali zasady użytkowania lasu oraz promowali drewno-surowiec odnawialny. Ponadto na stanowisku z mikroskopem, można było zobaczyć kleszcza i wysłuchać prelekcji na temat profilaktyki chorób odkleszczowych.

W związku z przypadającym w dniu 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów edukatorzy wyjaśniali społeczeństwu idee zrównoważonego rozwoju oraz podkreślali znaczenie kompleksów leśnych w kształtowaniu klimatu ziemi. Licznie przeprowadzone konkursy pozwoliły podkreślić znacznie tego szczególnego dnia, a zwycięzcy zostali nagrodzeni sadzonkami krzewów leśnych.

Targi były doskonałą okazją dla nauczycieli do zapoznania się z ofertą ośrodków edukacji leśnej, działających na terenie poznańskiej dyrekcji. O sukcesie kolejnej edycji Targów niech świadczy fakt, iż każdego roku grono nauczycieli i uczniów odwiedzających ekspozycję Lasów Państwowych się powiększa. Wielu z nich wraca i wspomina wysoki poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez leśników edukatorów na terenie RDLP w Poznaniu.

Już dziś zapraszamy na XX edycję Targów w 2016 roku!