Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

95 lat minęło...

95 lat minęło...

Jubileusz 95-lecia RDLP w Poznaniu - lekcja historii poświęcona poznańskiej dyrekcji, czyli jak to tu u nas w Poznaniu było...

Lasy. Od Pokoleń Dla Pokoleń. to hasło przewodnie seminarium, które odbyło się 30 stycznia 2015 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, uświetniając obchody jubileuszu 95-lecia.

Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Grygier, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, podkreślając wyjątkowy charakter miejsca spotkania. Przybliżył historię powstania poznańskiej dyrekcji, która w ciągu wielu dekad przechodziła różne przeobrażenia prawne i organizacyjne, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością.

31 stycznia 1920 roku Minister Władysław Seyda złożył podpis pod Rozporządzeniem dotyczącym organizacji zarządu lasów państwowych w byłej dzielnicy pruskiej, który dał początek państwowej jednostce organizacyjnej nazwanej Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej miasta Poznania, środowiska naukowego poznańskich uczelni wyższych,  instytucji współpracujących oraz Lasów Państwowych. 
W ramach uroczystości wręczone zostały odznaki honorowe "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" oraz Kordelasy Leśnika Polskiego.

Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył odznaki honorowe "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego". Uhonorowanych wyróżniono za dotychczasową działalność zawodową i społeczną, realizację zadań na rzecz Lasów Państwowych oraz znaczący wkład w podniesienie jakości edukacji przyrodniczo – leśnej dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego. Odznaki honorowe otrzymały następujące osoby:

* Ewa Naparty - Baczyńska, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan
* Włodzimierz Poliński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo
* Krzysztof Chojnacki, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi RDLP w Poznaniu

                                                                        * * *
W imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Adama Wasiaka, Kordelasy Leśnika Polskiego wręczył Dyrektor RDLP w Poznaniu. Wyróżnione zostały następujące osoby:

* Henryk Piskonowicz, z-ca dyrektora RDLP w Poznaniu
* Włodzimierz Kowal, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki

                                                                          * * *

Ponadto wręczone zostały również Kordelasy leśnika Polskiego nadane przez Dyrektora RDLP w Poznaniu. Wyróżnieni zostali:

* Halina Stachowska, specjalista ds. kadr w Nadleśnictwie Babki
* Krystyna Kłosowska, główny księgowy Nadleśnictwa Jarocin
* Zofia Prokop-Jędrzejczak, emerytowany pracownik LP
* Eugeniusz Piątek, emerytowany pracownik LP
               
Seminarium prowadził Juliusz Kubel - znakomity publicysta, scenarzysta, poznański pisarz regionalny oraz znawca gwary poznańskiej. W humorystyczny nastrój wprowadził uczestników konferencji, wykorzystując niecodzienne słownictwo gwarowe. Zapowiadając poszczególnych prelegentów, przełożył tematykę ich wystąpień na język gwary poznańskiej.                                                       

* * *

 • „Początki państwowości w byłej dzielnicy pruskiej"
  prof. dr hab. Andrzej Gulczyński

     „Tej, jak też z początku Polska się na nowo tu rodziła zaraz po wyćpieniu styndy Prusoków precz"

 • „Rola poznańskich leśników w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce"
  dr hab. inż. Krzysztof Adamowicz

     „Jaki wpływ mieli pyrlandzcy borowi na cołką wiarę tu zamieszkałą, zwłaszcza żeli się rozchodzi o gospodarkę"

 • „Drogi edukacji wielkopolskich leśników w XIX wieku i w II Rzeczypospolitej"
  prof. dr hab. Władysław Chałupka

      „Uczenie się pyrlandzkich borowych – jeszcze za Prusoka i zaś przed wojną, ale tą drugą"

 • „Współczesny model funkcjonowania Lasów Państwowych na przykładzie poznańskiej dyrekcji" 
  Piotr Grygier

     „Obecne funksynowanie Borów Państwowych, na przykładzie, jak to jest tu u nas w Poznaniu"

* * *

Panel naukowy przybliżył uczestnikom seminarium historyczne początki powstawania administracji leśnej, czy też sylwetki wybitnych lesników. Pomimo wielu historycznych przemian, jakie pojawiały się w czasie kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej, Lasy Państwowe są instytucją, która bardzo dobrze funkcjonuje. Przez 95 lat wiele się zmieniło i pewnie nadal będzie się zmieniać, jednakże las zawsze pozostanie naszym wspólnym dobrem narodowym a Lasy Państwowe, działając w sposób odpowiedzialny, profesjonalny
i otwarty będą nim gospodarować
  - mówił Piotr Grygier, dyrektor RDLP w Poznaniu.

Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona dziejom leśnictwa przedwojennego i powojennego. Zwieńczeniem seminarium była część artystyczna, w której wystąpił kwartet smyczkowy Anova, wprowadzając wszystkich gości w wyjątkowy nastrój.

  
Kwartet smyczkowy "Anova", fot. Rafał Śniegocki

Wystawa towarzysząca seminarium, fot. Rafał Śniegocki