Aktualności Aktualności

Powrót

XXVI Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego

XXVI Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego

Pierwszą Aukcję Cennego Drewna Dębowego w Krotoszynie zorganizowano 17 grudnia 1990 r. 19 stycznia br. odbyła się jej 26. edycja. To najstarsza giełda surowca drzewnego w powojennej Polsce, która przyczyniła się m.in. do zbudowania pierwszego "komercyjnego" cennika na drewno w polskich Lasach Państwowych. Do dnia dzisiejszego giełda prowadzona w Nadleśnictwie Krotoszyn uznawana jest za symbol i markę Lasów Państwowych.

Począwszy od 1992 roku aukcję organizuje się w każdy trzeci czwartek stycznia. Na giełdę trafia wyłącznie drewno pochodzące z cięć planowych. Nie wybiera się najcenniejszych sztuk z drzewostanu. W tym roku na sprzedaż wystawiono blisko 1 000 m3 drewna dębowego, w tym ok. 350 m3 jakości okleinowej. Pozostałą masę stanowiło drewno tartaczne.

Drewno na aukcję grupowane jest według kategorii jakościowych w tzw. „losy". Po klasyfikacji przewozi się je na place ekspozycyjne, na których oglądają je potencjalni kupujący. By wyeksponować rysunek słojów, z czoła kłód obcinany jest gładki plaster a kłody układa się „pod sznurek". Jak wygląda to w praktyce przedstawia krótko w materiale filmowym Marek Dobroczyński z Nadleśnictwa Jarocin:

Termin „los" odnosi się zarówno do jednej kłody, jak i kilku, a nawet kilkunastu kłód charakteryzujących się zbliżonymi cechami. Najcenniejsze kłody oznacza się symbolem „AF" i „ATF". Stanowią „czystą okleinę" lub „częściową okleinę", czyli drewno wykorzystywane do produkcji forniru. Od 2001 roku kategoria „AF", czyli „czysta okleina", przestała być wystawiana na licytację. Pochodziła ona z ponad 220-letnich krotoszyńskich dębów. Drewno to miało wyjątkowo równomierne i gęste usłojenie, nawet powyżej 12 słojów przyrostów rocznych na centymetrze oraz jednolitą barwę. Surowiec ATF jest tylko nieco gorszy pod względem jakości. W tej kategorii stwierdza się od 7 do 12 przyrostów na centymetrze.

"Losy" na tegoroczną Aukcję pochodziły aż z 10 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przekazały je nadleśnictwa Krotoszyn, Piaski, Jarocin, Taczanów, Łopuchówko, Pniewy, Karczma Borowa, Konin, Oborniki i Sieraków.

XXVI Aukcja Cennego Drewna Dębowego w liczbach:

  • łącznie sprzedano 980 m3 surowca dębowego (na wystawioną masę 982 m3);
  • uzyskano średnią cenę w wysokości 2848,07 zł./m3, w tym: WA1 3415,- zł./m3, WB0 2859,- zł/m3, WC0 2146 zł./m3, WD 1770,- zł/m3;
  • najwyższa wylicytowana cena surowca dębowego jakości okleinowej wyniosła 5450,- zł/m3 (dla porównania w ubiegłym roku 4500,- zł./m3);
  • w aukcji uczestniczyli przedstawiciele z 12 firm, w tym po jednej z Austrii,  Estonii i Niemiec. Największą masę zakupiła Firma z Estonii.