Aktualności Aktualności

Powrót

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników

Uroczysty finał dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników – OPTAL 2015 odbył się 23 września br. w Powozowni Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

Z uwagi na jubileuszowy charakter uroczystości rozpoczęło ją seminarium poświęcone obecności lasu  w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, oraz twórczości artystycznej w środowisku leśników. Katarzyna Marciniak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu ukazała zmienność podejścia ludzi do lasu na przestrzeni stuleci, którzy początkowo traktowali go jako źródło niepokoju, licznych zagrożeń i złych mocy, a dopiero później docenili jego wartość i czerpali z niego natchnienie.

Z kolei Arkadiusz Wagner z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu skłonił się do podsumowania ruchu twórczego w środowisku ludzi związanych z lasem swoją profesją. Kończąc swoje wystąpienie mówił: To co widzimy na tegorocznym, jubileuszowym OPTAL-u dowodzi, że życie artystyczne wśród leśników jest bogate, jest żywe, (…) sztuka wśród leśników nie tylko jest tworzona, ale sztuka wśród leśników też jest pożądana, jest zbierana, a to z kolei nam – ludziom lasu – wystawia bardzo dobre świadectwo. (…) W środowisku leśników żywe są potrzeby kulturalne, potrzeby artystyczne.

Podczas gali finałowej nie zabrakło słów podziękowań, które do twórców skierowali Benedykt Roźmiarek, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Dariusz J. Gwiazdowicz, przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej. Licznie przybyli na to szczególne spotkanie goście doświadczyli spotkań, niekiedy po wielu latach, mieli też okazję do dzielenia się twórczymi doświadczeniami, jak również do odnalezienia swojego wizerunku na fotografiach, które złożyły się na retrospektywną prezentację przygotowaną przez Konrada Bula, kierownika Działu Muzealnego OKL, związanego z Przeglądem od samego początku, tj. od 1988 roku. W tym miejscu należy pokreślić, że w dziesięciu edycjach konkursu wzięło udział ponad czterystu twórców, prezentujących łącznie blisko 5000 prac.

Z okazji jubileuszowego X Przeglądu Ośrodek przygotował okolicznościowe wydawnictwa. Pierwsze z nich, zatytułowane Ars silvestris jest książką o charakterze albumowym, w której znalazły się biogramy artystów, przykłady ich prac oraz słowa podsumowania twórczego dorobku leśników dokumentowane zdjęciami z minionych edycji. Drugie, to katalog bieżącej edycji, w którym poza wynikami konkursu znajdziemy referaty prezentowane w części seminaryjnej, a także słowo wstępne dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej, w którym czytamy: Amatorski ruch artystyczny wśród leśników funkcjonuje od dawna, natomiast mecenat Lasów Państwowych nad nim zaistniał po powołaniu Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wyrażam przekonanie, że OPTAL 2015 to kolejne, ale nie ostatnie wydarzenie kulturalne w Lasach Państwowych, podkreślające związki lasu z kultura i jego funkcją społeczną, a także dokumentujące artystyczne dokonania leśników polskich.
W dziesiątej edycji OPTAL-u wzięło udział 74 twórców. Do konkursu zostało zgłoszonych 331 prac i zestawów prac. Podczas uroczystego podsumowania Przeglądu zostały wręczone nagrody w pięciu konkursowych kategoriach: malarstwie, rzeźbie, literaturze, tkaninie i fotografii oraz nagroda specjalna i wyróżnienie specjalne Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Większość zgłoszonych do konkursu prac można oglądać na wystawie pokonkursowej, której otwarcie stanowiło integralną część uroczystości. Wystawa potrwa do lipca 2016 roku. Patronat nad X OPTAL-em objął pan Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.