Aktualności Aktualności

Powrót

Nowoczesny Ośrodek Szkółkarsko - Nasienny Nadleśnictwa Jarocin

Nowoczesny Ośrodek Szkółkarsko - Nasienny Nadleśnictwa Jarocin

Zakończono modernizację jednego z najnowocześniejszych ośrodków szkółkarsko-nasiennych w Europie. Zastosowane w Nadleśnictwie Jarocin technologie pozwalają wyprodukować sadzonki najlepiej przystosowane do trudnych warunków wzrostowych.

Szkółka kontenerowa Nadleśnictwia Jarocin. połączona jest z nowoczesną wyłuszczarnią szyszek oraz Stacją Kontroli Nasion. Z 2,5 miliona sadzonek kontenerowych produkowanych rocznie w szkółce ok. 90% stanowi dąb, który jest gatunkiem wyjątkowo cennym dla terenu poznańskiej dyrekcji. W skali kraju udział procentowy dębu w drzewostanach objętych zasięgiem administracyjnym Dyrekcji jest naprawdę duży, gdyż wynosi 12% powierzchni leśnej. Lite drzewostany dębowe są tym samym wizytówką wielkopolskich lasów. Część drzewostanów dębowych objęto obszarowymi formami ochrony przyrody Natura 2000, z których unikalnym na skalę Europy jest obszar zwany „Uroczyskami Płyty Krotoszyńskiej" o powierzchni ponad 34 tys. ha (nadleśnictwa: Krotoszyn, Taczanów).

Pozostałymi gatunkami produkowanymi w jarocińskim Ośrodku są głównie: sosna, buk i olsza. Większość, ok. 2 miliony, produkowane są dla innych nadleśnictw w Polsce. Jest to jedyna w Lasach Państwowych tego typu szkółka, w której produkcje sadzonek dębowych planuje się zwiększyć do 4 mln szt. rocznie. Sadzonki przygotowuje się w pojemnikach styropianowych tzw. kontenerach, dzięki temu trafiają one od razu do lasu. Substrat (torf z perlitem) wypełniający styropianowy kontener ma więcej powietrza w środku niż w uprawie gruntowej, dzięki temu korzenie mają lepsze warunki do wzrostu i nie są narażone na gnicie. W związku z tym, iż posiadają dużą witalność oraz zabezpieczony i nieuszkodzony system korzeniowy z bryłką substratu, przeznaczone są do sadzenia w trudnych warunkach żyznych siedlisk lasów liściastych, gdzie istnieje duża konkurencja o światło i pokarm roślin zielnych oraz krzewów i drzew.

Ośrodek w Jarocinie wyróżnia się na tle innych szkółek, pełniąc ważną funkcję swoistego banku nasiennictwa. W latach, kiedy trudne warunki atmosferyczne zniweczyły wysiłek hodowlany wielkopolskich szkółkarzy, powodując ogromne straty w zasobach produkowanych sadzonek, dzięki szkółce w Jarocinie można było zaspokoić potrzeby sadzeniowe licznych nadleśnictw z terenu Dyrekcji. W jarocińskim Ośrodku funkcjonuje Quercomat - nowatorski automat do obcinania, sortowania i sprawdzania jakości nasion dębu. Nowoczesna technologia oraz łączenie nauki z praktyką pozwala wyprodukować w Jarocinie wysokiej jakości sadzonki. W sytuacjach, w których szkółki gruntowe przegrywają nierówną walkę z czynnikami atmosferycznymi to miejsce stanowi swoisty "wentyl bezpieczeństwa" dla otaczających nadleśnictw.

Sadzonki na terenie RDLP w Poznaniu hodowane są łącznie w 28 szkółkach leśnych na łącznej powierzchni produkcyjnej 131 ha. Dominują szkółki zespolone o powierzchniach powyżej 5 ha. Jest ich 15 i stanowią 65% powierzchni ogólnej. Szkółek o powierzchniach od 3 - 5 ha jest 10 (30,5 % pow.) Pozostałą powierzchnię zajmują 3 szkółki małe.