Aktualności Aktualności

Powrót

Koniki polskie wygryzą świetlistą dąbrowę

Koniki polskie wygryzą świetlistą dąbrowę

Ciepłolubna dąbrowa jest siedliskim przyrodniczym rzadko występującym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zinwentaryzowano ją na powierzchni ok. 270 ha. Umiarkowanie ciepłolubny, widny las dębowy, ze skąpą warstwą krzewów ale za to z bogactwem roślin zielnych kształtował się miedzy innymi dzięki prowadzonemu przed laty na szeroką skalę wypasowi.
Niestety obecnie z powodu zaniechania tradycyjnych w przeszłości metod użytkowania, dochodzi do naturalnej ekspansji drzew i krzewów liściastych, zacieniania dna lasu powodującego eliminację gatunków światłożądnych i w konsekwencji przekształcania się ciepłolubnej dąbrowy w inne zbiorowiska roślinne.

W Zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 września 2012 r. , w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 znalazły się bardzo ważne zapisy dotyczące ochrony tego priorytetowego siedliska.

Przed Nadleśnictwem Oborniki postawiono  bardzo trudne zadanie, zaplanowano kwaterowe, kontrolowane i eksperymentalne przetrzymywanie kopytnych roślinożerców (np. konika polskiego, daniela, konia, krowy) i dzików.
W celu realizacji zadania wyznaczono dwie kwatery w obrębie siedliska przyrodniczego, pierwszą o powierzchni 25,35 ha i drugą o powierzchni 40,21 ha. W sumie 65,56 ha.

W 2014 roku RDLP w Poznaniu przystąpiła do działania. Do WFOŚiGW złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac. W pierwszym etapie otrzymamy środki na wykonanie ogrodzenia i wprowadzeniem na ten teren koników polskich.
Pierwsze dwumetrowe ogrodzenie z siatki powstaje na powierzchni ok. 10 ha. 

We wrześniu koniki polskie przystąpią do kształtowania cennego siedliska przyrodniczego jakim jest świetlista dąbrowa.