Aktualności Aktualności

Powrót

Drugie życie drzewa

Drugie życie drzewa

Stosy gałęzi, czasem powalone całe drzewa, innym razem grupa starych zamierających już drzew, choć martwe drzewa z daleka wyglądają przygnębiająco, to jeśli przyjrzymy im się z bliska ciągle wokół nich tętni życie.

Martwe drewno jest naturalną częścią lasu. Jego ilość wpływa na zwiększenie bogactwa różnorodności biologicznej, czyli gatunków fauny i flory. Pełni zatem bardzo ważną rolę w ekosystemach leśnych, zwłaszcza w lasach gospodarczych. Choć musimy pamiętać, iż w pewnych warunkach może przyczynić się do powstania gradacji, a więc masowego występowania owadów szkodliwych z punktu widzenia gospodarki leśnej.

Różnorodność biologiczna to rozmaitość wszelkich form życia wraz z ich z zmiennością gatunkową, genetyczną i ekosystemową. Choć najlepiej wyjaśnia to „Konwencja o różnorodności biologicznej, przyjęta w 1992 roku podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro: różnorodność biologiczna - to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, między gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. Ważne są nie tylko rzadkie gatunki czy zagrożone wyginięciem, ale wszystkie stanowiące dany ekosystem.

Pod koniec swojego życia stare zamierające drzewa dają schronienie ptakom i ssakom zamieszkującym dziuple. Powalone pnie są kryjówką dla małych ssaków, płazów i gadów, z czasem porastają je grzyby, mchy i porosty. Pod odpadającą korą znaleźć można liczne korytarze owadów. Przy odrobinie szczęścia zobaczyć można postaci dorosłe owadów oraz ich larwy, poczwarki i jaja. W zależności od gatunku drzewa, proces rozkładu może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Przez ten czas pozornie martwy kawałek drewna jest domem i stołówką dla wielu zwierząt. Kiedy z drewnem uporają się już roztocza, bakterie, porosty, grzyby, nicienie i owady pierwiastki organiczne związane przez drzewo w wyniku fotosyntezy, znów wracają do biegu i stają się początkiem dla nowego pokolenia lasu.

Czy wiesz, że:

Zamierające lub martwe drzewa to niezwykle cenny składnik ekosystemów, będący swoistym mikrosiedliskiem dla roślin i grzybów oraz miejscem schronienia i życia dla wielu gatunków zwierząt. Zdaniem naukowców w martwym drewnie może żyć blisko 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i ponad 100 gatunków kręgowców i to jeszcze przez kilkadziesiąt lat po śmierci drzewa. Zatem las nie może być martwy, gdyż nawet po jego śmierci tętni życiem zasiedlających go organizmów. Obecnie w Lasach Państwowych bardzo dużą uwagę przykłada się do zostawiania drewna martwego i zamierających drzew, dzięki czemu możliwe jest egzystowanie związanych z nimi organizmów.

O martwym drewnie i jego mieszkańcach dowiecie się również z artykułu "Owady saproksyliczne" oraz ze strony "Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej".