Aktualności Aktualności

Powrót

19 lat z leśnikami

19 lat z leśnikami

29 listopada w Gołuchowie odbyła się uroczysta msza z okazji 20-lecia przyjęcia sakry biskupiej przez Edwarda Janiaka, duszpasterza leśników.

Edward Janiak nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilium otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 26 października 1996 roku. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r., w archikatedrze wrocławskiej, abp kardynał Henryk Gulbinowicz wraz z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, nuncjuszem apostolskim w Polsce i biskupem polowym Wojska Polskiego Sławojem Leszkiem Głódziem. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Oportet servire" (Trzeba, abym służył). W dniu 21 lipca 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Kaliskim. Uroczysty ingres do Katedry Kaliskiej pw. św. Mikołaja Biskupa odbył 12 września 2012 roku.

Bp Edward Janiak jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, a dzięki nominacji Ojca Świętego Benedykta XVI, z 17 grudnia 2011 r., jest także członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. W 2004 r. za działalność duszpasterską i społeczną wśród Leśników został „Leśnikiem Roku" i otrzymał „Dębową Statuetką Przeglądu Leśniczego".

Szczególne słowa podziękowania za za opiekę duchową nad leśnikami skierował podczas uroczystości dyrektor poznańskiej dyrekcji, Tomasz Markiewicz. W ceremonii brali udział również emerytowani dyrektorzy z regionalnych dyrekcji w Katowicach i Poznaniu. Obecny był również dyrektor RDLP z Wrocławia. Życzenia dla Biskupia Janiaka złożyła także m.in. delegacja związków zawodowych leśników. W swoim podziękowaniu Biskup Kaliski, mówiąc o przekazaniu posługi duszpasterza leśników, zwrócił uwagę, iż był z leśnikami blisko 19 lat! O zasługach Biskupa Janiaka, podkreślając jego związek z leśnikami, mówił także podczas mszy Tadeusz Lityński, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski, nowy duszpasterz leśników.

Na pamiątkę tego wydarzenia na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie posadzono 20 cisów z certyfikatem potwierdzającym poświęcenie papieskie.