"Żuraw w lesie", czyli kulisy streamingu najsłynniejszej pary żurawi na świecie [film]

Projekt opowiada nie tylko historię głównych bohaterów, żurawi, ale i ludzi, którzy związali z nimi swój los, leśników, ornitologów, operatorów filmowych. To wciągająca historia zza kulis widziana oczami przyrodników, którzy wspólnymi siłami starają się odtworzyć to co w lesie najcenniejsze – życiodajną wodę.

„Żuraw w lesie” to projekt, który powstał dzięki staraniom leśników z Nadleśnictwa Włoszakowice. Zwraca uwagę nie tylko na wyjątkowy gatunek, zakorzeniony w polskiej kulturze i tradycji, ale i na wartość przyrodniczą odtwarzanych zbiorników wodnych, bagien i starorzeczy. Dzięki narracji prowadzonej z pespektywy żurawi odbiorcy wcielają się w rolę obserwatorów budzącego się do życia wodnego środowiska, skrywającego niejedną niespodziankę i tajemnicę. Transmisja on-line (na żywo)  jest tym samym jedyną możliwością, by podglądać życie na bagnach, zwłaszcza w przypadku tak płochliwych i czujnych ptaków. To również jedyny żurawi streaming na świecie.

Tytuł filmu „50 cm życia” nawiązuje do odtworzonego przez leśników wodnego świata. Dzięki temu do lasu wróciło, i to dosłownie, życie. Ocenia się, że różnorodność biologiczna wrosła na włoszakowickim bagnie nawet o 90%.

Poznaj Żurawia!

Proces nawadniania tego bagna trwał ponad 7 lat. Było to o tyle trudne, iż nie mieliśmy skąd wziąć wody. Musieliśmy doprowadzić ją rurą i wybudować system zastawek, które pomogły nam zatrzymać i skanalizować wodę - wspomina Ryszard Łopusiewcz, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice. Jednocześnie wraz z powracającą z roku na rok wodą widzieliśmy coraz więcej gatunków ptaków i roślin. Wystarczy przecież tylko 50 cm wody, by życie zaczęło się odradzać – dodaje.

Od wielu lat leśnicy w ramach projektów związanych z małą retencją przywracają wodę na obszary przyrodniczo cenne, odtwarzając dawne starorzecza, chroniąc lasy łęgowe, olsy czy śródleśne zbiorniki. Dzięki temu możemy dziś ponownie cieszyć oczy chociażby widokiem najsłynniejszego w Polsce żurawia celebryty.

Po dwóch latach trwania projektu żurawie z Włoszakowic mają już tysiące fanów na całym świecie, łącznie z tak odegłymi państwami jak Pakistan czy Indie. Po tegorocznych lęgach i odchowaniu młodych ptaki szykują się teraz powoli do słynnych zlotowisk a później do jesiennej wędrówki. Kolejna transmisja zostanie uruchomiana w sezonie wiosennym 2019 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Czy wiesz, że:

  • Lasy Państwowe od ponad 20 lat działają na rzecz odtwarzania zasobów wodnych. Inwestycje związane z retencjonowaniem wody w lasach przynoszą wymierne korzyści w postaci zwiększenia zasobności w wodę siedlisk leśnych, a także odtworzenia zdegradowanych ekosystemów wodno-błotnych. Minimalizują przy tym negatywne skutki zjawisk naturalnych takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie, podtopienia, susze i pożary. Projekty takie jak „Żuraw w lesie”, związane z  odbudową cennych ekosystemów naturalnych, wpływają pozytywnie na ochronę różnorodności biologicznej. Szacuje się, że do 2022 roku Lasy Państwowe zretencjonują jeszcze blisko 2,1 mln m³ wody. Całkowity koszt realizacji tego projektu (na lata 2016 - 2022) został obliczony na 234 670 000,00 zł. Blisko połowę z tych kosztów pokryją LP z własnych środków;
  • Projekt edukacyjny "Żuraw w lesie" jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Miasta i Gminy Wschowa oraz Nadleśnictwa Włoszakowice. Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie obszarów podmokłych w ochronie i zachowaniu bioróżnorodności.