Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi, najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych. Świętując ten dzień warto się zastanowić nad swoją postawą i nad tym co każdy z nas robi dla naszej planety.

Obchodzimy to święto niezmiennie od 50 lat! 22 kwietnia każdego roku na terenie naszego kraju realizowanych jest mnóstwo akcji edukacyjnych. Wszystko po to, by podkreślić wpływ człowieka na otaczający świat.

Nie bez znaczenia jest postawa i zachowanie człowieka wobec natury. Żyjąc w ogromnym pośpiechu produkujemy olbrzymie ilości odpadów a także zużywamy zasoby przyrodnicze w zastraszającym tempie. W dzień Ziemi warto przypomnieć o zasobach leśnych na świecie i sposobach korzystania z nich. Lasy na świecie zajmują średnio 30,6% powierzchni lądu. Dla porównania w Polsce lesistość, czyli stopień pokrycia lasem określonej powierzchni, wynosi 29,6% (dane z roku 2018).

 

Podane wartości każdego roku zmieniają się na skutek działalności człowieka. Wiele państw na świecie podejmuje walkę na rzecz ochrony lasów, co skutkuje znaczącym spadkiem wylesiania z ponad 7 milionów ha rocznie w latach 1990-2000 r. do ok. 3.3 miliona ha (2010-2015 r.). Lasy znikają głównie w Ameryce Południowej i Afryce oraz w niektórych państwach Azji takich jak Indonezja. Są to regiony charakteryzujące się dużą różnorodnością biologiczną, stąd wraz z wycinanymi lasami znikają bezpowrotnie rzadkie gatunki zwierząt jak np. tygrys sumatrzański czy orangutany. Z drugiej strony państwa półkuli północnej, w szczególności europejskie charakteryzują się wzrostem powierzchni leśnej. Jest to m.in. efekt prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej  na podstawie planów hodowli lasów, dobrego prawa połączonego z certyfikacją lasów.

Niestety wciąż duży problem stanowi deforestacja, która przyczynia się do spadku ilości lasów. Nadmierne wycinanie lasów związane jest z przemysłem spożywczym. Aby założyć plantacje szybkorosnących palm olejowych lub łąki pod wypas zwierząt wycina się setki hektarów lasów tropikalnych. Plantacje palmy olejowej charakteryzują się najniższymi kosztami założenia oraz ok. czterokrotnie wyższą wydajnością (przeciętnie 4,2 tony/ha/rok) produkcji niż uprawy innych roślin oleistych.

Prawdziwym żródłem wiedzy jest profil facebookowy pn. Nie jem palmowego- chronię orangutany. Koniecznie tam zajrzyjcie.

Znikające płuca Ziemi, to nie tylko problem lokalny, lecz również sprawa nas wszystkich. To od nas i od naszych wyborów zależy między innymi czy rozległe lasy Brazylii będą służyły również przyszłym pokoleniom. 

W Międzynarodowy Dzień Ziemi, zatrzymajcie się na chwilę, oderwijcie się od swoich spraw i zastanówcie się co zrobiliście dla Matki Ziemi.

Więcej o zrównoważonym rozwoju przeczytacie w kalendarzu z lasu.

Czy wiesz, że:

W Polsce lasów przybywa. Najbardziej zalesionym województwem jest lubuskie- ponad 49% lesistości.

 W Polsce każdego roku lasów przybywa. Docelowo w roku 2050 wskaźnik lesistości w naszym kraju ma wynosić 33%!. Obowiązek ten jest zawarty w dokumencie pn. Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju.

Lasy Państwowe w swojej działalności realizują cele ONZ . Możesz o tym poczytać w opracowaniu
pn. Społeczna Odpowiedzialność Lasów Państwowych.

Sprawdź swoją wiedzę na temat Zrównoważnego Rozwoju i odpowiedzialnych wyborów. Skorzystaj z opracowanych przez nas kart pracy.

Bogactwo polskiej przyrody jest olbrzymie. Koniecznie obejrzyjcie Życie Lasu.