Wróć do pełnej strony

4. międzynarodowa konferencja naukowa DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA

4. międzynarodowa konferencja naukowa "DREWNO - NAUKA - GOSPODARKA Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu" odbędzie się 14-16 września 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 

Organizatorami wydarzenia są: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Partnerami konferencji zostali: Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie jest afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI).

Goście Honorowi konferencji:

  • dr Alan Crivellaro, Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania
  • dr hab. Henrik Hartmann, Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce, a także wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie w międzynarodowym gronie ekspertów.

Rejestracja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny