Wróć do pełnej strony

Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku - Konferencja naukowa

Instytut Dendrologii PAN oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu zaprasza na II Konferencję naukową "Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku".

W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki prac badwczych z zakresu biologii i ekologii drzew oraz funkcjonowania lasów w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych zmian w środowisku. Włączając w to zmiany klimatyczne. 

Konferencja umożliwi omówienie praktycznego wykorzystania nowej wiedzy z zakresu biologii stosowanej i leśnictwa. Pozwoli ona również nakreślić przyszłe kierunki i perspektywy niezbędnych badań oraz integrację ośrodków środowisk naukowych.

Konferencja odbędzie się w trybie on-line. 

Opłata za uczestnictwo w wynosi 150 zł i obejmuje koszty organizacyjne oraz przygotowanie i wysyłkę materiałów konferencyjnych.

W Konferencji można wziąć udział jako aktywny bądź bierny uczestnik.

  • Chęć aktywnego udziału (referat, plakat) i wniesienie opłaty konferencyjnej należy zgłosić do 10 września 2021 roku. 
  • Chęć biernego udziału i wniesienie opłaty konferencyjnej należy zgłosić do 24 września 2021 roku.

Do 7 października 2021 roku nastąpi wysłanie uczestnikom pełnego programu Konferencji drogą e-mailową. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu Dendrologii PAN. 

KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Na autorów najlepszych 5-minutowych wystąpień przygotowanych przez młodych naukowców czekają nagrody:
•Dyrektora Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,
•Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,
•Przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego.