Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Realizując zapisy „Krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC® w Polsce FSC®-NSTD-FM-PL” nadleśnictwa RDLP w Poznaniu wyznaczyły na swoim obszarze ekosystemy reprezentatywne.

Ekosystemy reprezentatywne  to powierzchnie  na których staramy się chronić cenne fragmenty przyrody. Nie prowadzimy w nich planowanej gospodarki leśnej.  W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu wyznaczono następujące ekosystemy reprezentatywne:

-Rezerwaty przyrody – 2149 ha;
-Użytki ekologiczne – 500 ha;
-Wybrane strefy ochrony całorocznej ptaków – 7707 ha;
-Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A – 400 ha;
-Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C – 2957 ha;
-Siedliska nieleśne – 1657 ha;
-Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji – 1716 ha;
-Drzewostany trudnodostępne – 1147 ha;
-Kępy ekologiczne pozostawione na zrębach do naturalnego rozpadu  - 3224 ha;
-Drzewostany cenne przyrodniczo – 1651 ha;
-Bagna – 3336 ha;
-Bory i lasy bagienne – 257 ha;
-Wybrane drzewostany , w których stwierdzono działalność  bobrów –270 ha;
-Powierzchnie wyłączone z użytkowania z innych przyczyn – 4598 ha.

Ogółem 25651 ha, co stanowi ponad 5% powierzchni ogólnej RDLP w Poznaniu.

Wyznaczanie ekosystemów reprezentatywnych jest wymogiem Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej FSC®.

Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.

Materiały do pobrania