Aktualności Aktualności

Pamięci Mieczysława Napartego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2021 roku zmarł emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Mieczysław Naparty. Służbę w Lasach Państwowych pełnił 46 lat.

Mieczysław Naparty urodził się 82 lata temu w Nieszawce, niedaleko Obornik w Wielkopolsce. Był pełnym pasji przyrodnikiem, którego praca była wzorem dla wielu pokoleń leśników.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1958 roku w Nadleśnictwie Babki na stanowisku stażysty, później pracował jako podleśniczy i leśniczy. Okazją do wykorzystania zdobytej w terenie wiedzy było stanowisko adiunkta. W roku 1968 Mieczysław Naparty otrzymał propozycję pracy na analogicznym stanowisku w Nadleśnictwie Oborniki. Kolejne etapy podróży zawodowej to praca w Nadleśnictwie Drawsko, w którym pełnił funkcję nadleśnicego. Po dwóch latach powrócił w okolice Obornik, po to, aby kierować pracami w zakresie gospodarki leśnej i został zastępcą nadleśniczego. Piastował to stanowisko przez kolejne 5 lat.

Od 1978 roku przez 26 lat, aż do momentu przejścia na emeryturę, był nadleśniczym Nadleśnictwa Oborniki. Jako szef z pewnością był mentorem dla wielu pokoleń leśników. Otwarty na rozmowy, zawsze gotowy do niesienia pomocy. Dla nadleśniczego Mieczysława nie było  barier, nie do pokonania, to dzięki niemu w Nadleśnictwie Oborniki została otwarta Izba Edukacyjna, do której przyjeżdża młodzież z okolicznych szkół.  To jego zaangażowanie, miłość do lasu oraz głębokie zrozumienie praw rządzących przyrodą pozostaną dla wielu leśników drogowskazem.

Mieczysław Naparty był także autorem wielu publikacji, dotyczacych pożarnictwa, edukacji leśnej i udostępnianiu lasów. Ponadto w 1984 roku otrzymał wyróżnienie w postaci świadectwa racjonalizatorskiego za modyfikację pomiaru surowca drzewnego.

Potwierdzeniem dokonań w pracy zawodowej i społecznej jest wiele otrzymanych odznaczeń, min. złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska, Odznaka Honorowa za Rozwój Województwa Poznańskiego czy Złota Odznaka za Działalność w Związku Leśników Polskich.