Aktualności Aktualności

Powrót

Fundusze Norweskie: RDLP w Poznaniu rozpoczyna projekt "Mokradła"

Fundusze Norweskie: RDLP w Poznaniu rozpoczyna projekt "Mokradła"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu i NFOŚiGW podpisały umowę na dofinansowanie działań z zakresu retencji wody na łączną kwotę prawie 5 mln zł. Projekt potrwa do końca kwietnia 2024 r., a jego celem będzie poprawa sytuacji wodnej lasów na terenie RDLP w Poznaniu.

Pełna nazwa projektu brzmi „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód”.

Dofinansowanie obejmie zarówno prace hydrotechniczne, jak i działalność edukacyjną. W programie weźmie udział 16 Nadleśnictw z terenu RDLP w Poznaniu.
W ramach projektu wykonane zostaną 72 progi piętrzące, 34 zastawki oraz 6 nowych przepustów, a 16 już istniejących zostanie naprawionych. Pozwoli to poprawić warunki wodne w lesie na obszarze 434 ha.

Edukacja społeczeństwa będzie równie ważnym obok prac hydrotechnicznych elementem projektu. Odbywać się m.in. będą konferencje poświęcone problematyce związanej z retencją wody oraz prowadzona będzie kampania społeczna „Zatrzymaj Wodę – Zmień Myślenie!”.

Jak wspomniała Diana Piotrowska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW: "Konkurencja podczas naboru była ogromna, projekty przechodziły dwuetapową ocenę merytoryczną, w tym dokonywaną przez niezależnych ekspertów. O przyznaniu dofinansowania decydowały pojedyncze punkty, stąd szczególne gratulacje należą się Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, której projekt znalazł się w czołówce listy rankingowej. Prawie 5 mln złotych na działania retencyjne pozwolą jeszcze skuteczniej odtwarzać zasoby wodne w wielkopolskich lasach".