Wydawca treści Wydawca treści

100 -lecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 31 stycznia będzie obchodzić swoje 100-lecie. W związku z tym na cały rok Wielkopolscy leśnicy zaplanowali szereg wydarzeń oraz atrakcji.

Setny jubileusz to wyjątkowa rocznica, którą planujemy celebrować przez cały rok. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń, które dla Was przygotowaliśmy. 

Znajdziecie tam między innymi: wystawę "Las - Ludzie - Tradycja", akcje sadzenia lasu, m.in. "1000 drzew na minutę" oraz #SadziMY z prezydentem Andrzejem Dudą, a także pikniki, biegi i festyny.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć będą pojawiać się na naszej stronie w zakładce wydarzenia, zachęcamy do śledzenia nas w roku jubileuszowym. 

Gwarantujemy, że nuda Wam z nami nie grozi! 


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Staż w Lasach Państwowych

Staż w Lasach Państwowych

Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzą staże dla absolwentów szkół leśnych.

Ubiegając się o staż, wszyscy kandydaci składają w biurze RDLP (Wydział Organizacji i Kadr) następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na staż (w tym adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu i wskazanie nadleśnictwa do odbycia stażu- preferowanego oraz co najmniej jednego alternatywnego),
- oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości,

Ponadto absolwenci szkół wyższych składają:
- kopię dyplomu ukończenia studiów oraz
- zaświadczenie o ich ukończeniu (z podaniem średniej ocen z całego okresu studiów),

a absolwenci szkół średnich:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego.

Wszelkie kopie dokumentów winny być uwierzytelnione. W przypadku dostarczenia dokumentów osobiście w biurze RDLP, po przedłożeniu oryginału do wglądu, uwierzytelnienie następuje bezpłatnie na miejscu.

Termin składania dokumentów przez absolwentów ubiegających się o staż upływa dnia 30 września 2022 roku.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych (w materiałach do pobrania).

Jeśli ilość kandydatów na staż przekracza ustalony limit wolnych miejsc, przeprowadzony zostaje dodatkowy egzamin kwalifikujący. Informacja o egzaminie zamieszczona zostanie wyłącznie na stronie internetowej w terminie do 7 pździernika 2022 roku.

Korespondencja indywidualna w tym zakresie nie będzie prowadzona.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela p. Juliano Jarenczuk (Wydział Organizacji i Kadr, tel. 61-668-44-14  pokój nr 17.)