Pachnąca edukacja

Szukasz miejsca na aktywny wypoczynek, chcesz poznać las i jego mieszkańców oraz dowiedzieć się na czym polega praca leśnika? Zachęcamy do podróży po Ośrodkach Edukacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W tej odsłonie - Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie (Nadleśnictwo Łopuchówko)

„Centrum Ochrony Pachnicy Dębowej w Łysym Młynie" to wyjątkowy Ośrodek Edukacyjny w skali kraju, mieszczący się we wnętrzu jedynego w Wielkopolsce drewnianego Młyna, specjalnie zaadoptowanego do potrzeb edukacji. Projekt ten zdobył krajową prestiżową nagrodę „Modernizacja Roku 2011". Jego zaletą jest również bliska lokalizacja dla poznaniaków. Ośrodek położony jest zaledwie 13 km od centrum Poznania, między Radojewem a Biedruskiem, w pobliżu stawu młyńskiego na terenie leśnictwa Marianowo

Zobacz również: Łysy Młyn znów szumi!

W Ośrodku Edukacyjnym w Łysym Młynie podczas wystaw czasowych uczniowie poznają zagadnienia związane z przyrodą jak i funkcjami drewna, jako surowca w pełni ekologicznego oraz jego rolę w życiu człowieka. Akcentowane jest również znaczenie martwego drewna w lesie. Zajęcia wzbogacane są praktycznymi zadaniami, z wykorzystaniem pracowni wyposażonej w mikroskopy stereoskopowe. Przy ich pomocy uczestnicy rozpoznają tkanki roślin oraz różne gatunki owadów. Jednym z nich jest pachnica dębowa, chrząszcz zasiedlający spróchniałe dziuple w starych drzewach.

Z powodu bardzo wąskich wymagań środowiskowych owad ten należy do gatunków parasolowych. Chroniąc w ten sposób jeden gatunek możemy ochronić całą grupę innych organizmów, które z nim występują. Stała wystawa tematyczna, prezentująca m.in. trójwymiarowy model pachnicy poświęcona jest właśnie tym zagadnieniom. Przy ośrodku znajduje się również ścieżka edukacyjna poświęcona znaczeniu wody w środowisku.

Samce pachnicy dębowej wydzielają z gruczołów wonnych słodkawy zapach przyrównywany do wykwintnych męskich perfum z suszonych moreli w połączeniu z nutką piżma. Przywabiają w ten sposób do siebie partnerki.

Nasze cele
Głównym celem projektu prowadzonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko jest: poprawa poziomu edukacji ekologicznej kształtującej właściwe postawy społeczne w odniesieniu do środowiska. Na projekt zatytułowany „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000″składają się:

  • Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania (WLIN). To specjalnie stworzona dla Was strona internetowa, na której znajdziecie informacje o środowisku leśnym i wodnym, zachodzących zjawiskach atmosferycznych i właściwościach fizycznych powietrza. Główną zaletą systemu jest dostępność informacji, przedstawienie ich w sposób atrakcyjny i niekonwencjonalny z możliwością wykorzystania treści w procesie edukacji. Do systemu podłączone są urządzenia umożliwiające ciągłą obserwacje otoczenia (interaktywne kamery internetowe) oraz pomiar warunków atmosferycznych (stacja meteo). Ważnym elementem systemu są również zdalnie sterowane kamery internetowe zainstalowane w wybranych miejscach, w tym na wieży przeciwpożarowej na Dziewiczej Górze. Kamery wykorzystane są również podczas zajęć lekcyjnych np. do obserwacji zjawisk przyrodniczych, zorganizowania wirtualnej wycieczki na ekspozycję martwego drewna, realizacji projektów badawczo-edukacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej lasu. Opracowany cykl lekcji umożliwia również nauczycielom przeprowadzane samodzielnych zajęć; Aby poznać możliwości Ośrodka i zarezerwować wizytę zachęcamy do wypełnienia kalendarza ze strony internetowej http://www.wlin.pl/ (Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania). Znajdują się tam również opracowane przez metodyków z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli scenariusze zajęć o różnym charakterze i poziomie przeznaczonym dla wszystkich wiekowo klas.
  • Centrum Ochrony pachnicy dębowej w Łysym Młynie. Głównym celem powstania centrum jest podjęcie czynnej ochrony pachnicy dębowej na terenie wytypowanego obszaru Natura 2000 Biedrusko i w całej dolinie Warty oraz wypracowanie zasad postępowania ochronnego przeznaczonych do powszechnego stosowania. Pachnica dębowa z racji swych wymagań ekologicznych jest gatunkiem wskaźnikowym dla ekosystemów leśnych najbardziej zbliżonych do naturalnych, w których występuje martwe drewno w różnych stadiach rozkładu. Jest jednocześnie gatunkiem parasolowym tworząc w środowisku swego występowania warunki rozwoju dla szeregu innych gatunków przede wszystkim owadów i grzybów. Nie lada atrakcją tego Ośrodka Edukacyjnego jest stała wystawa poświęcona roli martwego drewna w lesie i organizmom z nim związanym. Ekspozycja prezentuje złożoność ekosystemów leśnych na przykładzie starych i obumierających drzew oraz pozostającego w lesie martwego drewna. To bardzo ważny temat, który powinien być akcentowany na lekcjach przyrody czy biologii. Dzięki naszym zajęciom dowiecie się na czym polega praca gospodarcza i rola leśników w zachowaniu zasobów martwego drewna.
  • Ścieżka edukacyjna związana z rolą wody w środowisku. Woda jest podstawowym elementem utrzymania równowagi w środowisku przyrodniczym. Woda to jednocześnie środowisko życia wielu organizmów, które są najdoskonalszymi bioindykatorami jej właściwości fizycznych i chemicznych. Woda to również źródło najczystszej odnawialnej energii. Te zagadnienia prezentowane są na przystankach 1,5 kilometrowej ścieżki edukacyjnej, wyznaczonej wokół stawu młyńskiego. Edukacja prowadzona na ścieżce ma na celu podniesienie świadomości związanej z racjonalnym gospodarowaniem i ochroną wody;
  • Zielone Szkoły, projekt zakładający współpracę edukatora i nauczyciela, dostosowując treści nauczania do podstawy programowej i założeń edukacji leśnej, wykorzystując zaplecze edukacyjne nadleśnictwa. Więcej informacji o Zielonych Szkołach i dobrych praktykach prowadzonych w OEL w Łysym Młynie tutaj!

Edukacja w biegu

Ścieżka edukacyjna przy Ośrodku edukacyjnym jest zarazem początkiem ścieżki biegowej, która wiedzie wokół stawu Łysy Młyn. Dalsza trasa przebiega drogami leśnymi, wśród zróżnicowanych i malowniczych drzewostanów. Urozmaiceniem dla bardziej wymagających zawodników są niewielkie wzniesienia terenu. Miłym zaskoczeniem jest również bliska odległość trasy od brzegu Warty oraz widok prawie stu 240-letnich dębów pomnikowych. Do pokonania jest dystans ok. 8 km. Ścieżka zaczyna się i kończy na parkingu leśnym położonym przy drodze powiatowej na skraju Obszaru Natura 2000 „Biedrusko", ok. 5 km od Poznania. Zaraz za parkingiem biegacze mają do dyspozycji tzw. strefę wypoczynkową, wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń i elementy małej architektury.

Zachęcamy Was do kontaktu z naszym edukatorem, który przedstawi Wam sposoby korzystania z oferowanych form edukacji. Przypominamy, iż korzystanie z infrastruktury turystyczno - edukacyjnej nadleśnictwa jak i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest BEZPŁATNE.

Nadleśnictwo Łopuchówko - Karolina Prange
Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl
e-mail: karolina.prange@poznan.lasy.gov.pl
www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl
www.pachnica.pl
www.wlin.pl
tel. 692 704 099, 61 812 21 61
Facebook: @nadlesnictwo.lopuchowko