Web Content Display Web Content Display

Wyłączenie gruntu krok po kroku

Wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych (bez względu na formę własności), w tym do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem działek znajdujących się w obszarze administracyjnym parków narodowych gdzie właściwym jest dyrektor Parku Narodowego.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (uol);
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (uogril)
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., (KPA)

W załączeniu znajdują się dokumenty, które należy złożyć w przypadku chęci wyłączenia gruntu leśnego z produkcji