Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja naukowa

"Osiągnięcia sektora leśno-drzewnego w minionym 25-leciu"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,

Wydział leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu

serdecznie zapraszają na konferencję naukową:

"Osiągnięcia sektora leśno-drzewnego w minionym 25-leciu".

Termin i miejsce:

3 grudnia 2014 roku, godz. 10:00

Kolegium Rungego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 52

* * *

Patronat honorowy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego mgr inż. Marek Woźniak

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych mgr inż. Adam Wasiak