Asset Publisher Asset Publisher

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ „ZE SZTUKĄ BEZPIECZNIEJ". ZAPISY TRWAJĄ

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, organizują IX Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej", który odbędzie się na terenie OKL-u 9 i 10 maja.

Konkurs ma charakter edukacyjny. Jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania, kształtowanie prawidłowych postaw wobec środowiska naturalnego oraz odpowiedzialności za życie własne i innych.

Uczestnicy Przeglądu (przedszkolaki i uczniowie klas 0-III szkół podstawowych) będą prezentować piosenki, inscenizacje, tańce i recytacje. Zgłoszenia są przyjmowane w Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie do 20 kwietnia br.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w przeglądzie są zawarte w załączonym regulaminie.