Asset Publisher Asset Publisher

Polish forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

The number of Polish forest is still growing. The forestation rate of the country has increased from 21 % in 1945 to 29,2 % at the moment. Between 1995 and 2008, the forest area increased by 310 thousand ha. The basis for afforestation works is the "National Programme for Increasing the Forest Cover" (KPZL), assuming an increase of the forestation rate up to 30 % by 2020 and up to 33 % by 2050. Polish forests abound in flora, fauna and fungi. 65 % of the total number of animal species live there.

The forests grow in our country on poor soils, mainly because of the development of the agriculture in previous years. It influences the distribution of the types of the forest sites in Poland. Over 55 % of the forest areas is covered with coniferous forests. In other areas, there are forest sites, mainly the mixed ones. Their small part constitute alder and riparian forests – not more than 3 %.

In the years 1945 – 2011 the area of natural deciduous tree stands within the area of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %.

Within the lowlands and uplands the most often occurring tee species is pine. It covers 64,3 % of the forest area of the State Forests National Forest Holding and 57,7 % of private and commune forests. In the mountains the predominant species is European spruce ( in the west) and European spruce with beech (in the east). Domination of pine is the result of carrying on sustainable forest management in the past. Once, the monocultures (crops or cultivations of one species) were the answer to the great demand of industry for wood. Such forests appeared to be quite fragile to climatic factors. They also were often the prey of pests' expansion.

In Polish forests, the share of other tree species, especially deciduous trees have been systematically increasing. The foresters have stepped aside from monocultures – that is why, they try to fit specific species of the forest stand to the natural stand, that would be proper for the given area. Thanks to that, in the years 1945 – 2011, the area of the deciduous tree stands within the lands of the State Forests National Forest Holding increased from 13 to 28,2 %. There occur more and more frequently the following tree species: oaks, ashes, maples, sycamore maples, elms, but also birches, beeches, alders, poplars, hornbeams, aspens, tilias and willows.

Our forests are the most often represented by the forest stands aged 40 to 80 years. The average age of the forest equals 60 years. More and more trees are of big size at the age over 80 years. Since the end of the Second World War, the forests' area has increased up to almost 1,85 million hectares.
 

Raport o stanie lasów w Polsce 2012


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leśnicy zgłosili drzewa. Przybyło 100 nowych pomników przyrody!

Leśnicy zgłosili drzewa. Przybyło 100 nowych pomników przyrody!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu w 2020 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Leśnicy wykorzystali tę okazję i w ramach akcji „100 pomników na 100-lecie RDLP w Poznaniu” zgłosili do gmin wnioski o ustanowienie pomników przyrody. Teraz możemy ogłosić, że akcja zakończyła się powodzeniem, a każdy ze 100 pomników otrzymał pamiątkowe imię. Są wśród nich wiekowe wiązy, dęby, grusze i czereśnie. Można je również odnaleźć w terenie, dzięki interaktywnej mapie.

100 lat pracy poznańskich leśników wydaje się szmatem czasu, jednak dla drzew to zaledwie jedno pokolenie. Dwa lata temu uznaliśmy, że ustanowienie nowych pomników to znakomity sposób na upamiętnienie pracy naszych poprzedników. Z pewnością wiele z nich pamięta czasy, gdy w 1920 roku powołano Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

Spośród 100 powołanych pomników każde z 25 nadleśnictw RDLP w Poznaniu wybrało jedno najbardziej reprezentatywne drzewo, pod którym umieszczona została okolicznościowa tabliczka informująca o całym przedsięwzięciu.  

Zdjęcie przedstawia pomnikowe drzewo i stojącą przed nim tabliczkę na słupku. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Karczma Borowa

Jak drzewo zostaje pomnikiem?

Aby móc zostać pomnikiem dane drzewo, musi spełniać dwa kryteria. Jednym jest odpowiedni obwód na wysokości 1,30 metra, drugim są specjalne walory, dzięki którym wyróżnia się na tle innych drzew z tego samego gatunku. Może to być specyficzny kształt, ale również inne cechy cenne przyrodniczo czy kulturowo.

Zdjęcie przedstawia mierzenie taśmą obwodu pomnikowego buka. Fot. Józef Kulawinek (Nadleśnictwo Przedborów)

Drzewa pomnikowe kojarzą się nam często z potężnymi dębami lub alejami sędziwych lip. Owszem, by zasłużyć sobie na miano pomnika, drzewo powinno charakteryzować się zestawem pewnych specyficznych cech. Jednak nie każdy pomnik musi mieć 3 metry obwodu, zależy to od jego gatunku. W przypadku cisa wystarczy 50 centymetrów, to już i tak imponujące wymiary dla tego długowiecznego, ale powoli rosnącego drzewa.

Leśnicy najpierw wytypowali kandydatów na pomniki, pomierzyli ich obwody i przygotowali wymaganą dokumentację, by z nią zgłosić się do lokalnych gmin. Następnie po akceptacji RDOŚ, gminy rozpatrywały wnioski na posiedzeniach. W większości zapadała pozytywna decyzja, choć zdarzały się też odmowy. Gmina ustanawiając drzewo pomnikiem, bierze na siebie odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, pokrywa też koszty utrzymania pomnika oraz dba o stan sanitarny takiego drzewa. Dodatkowo pandemia spowodowała, że spotkania rad gmin odbywały się rzadziej, przez co proces uchwalania pomników przeciągnął się w czasie. Szczęśliwie mamy to już za sobą. Niech te wyjątkowe drzewa wprawiają w zachwyt turystów oraz przypominają, że jednym z ustawowych obowiązków leśników jest ochrona przyrody” - mówi dr inż. Andrzej Konieczny dyrektor RDLP w Poznaniu.

Ustanowione 100 pomników można znaleźć na specjalnie stworzonej z tej okazji mapie, która zawiera również podstawowe dane dotyczące poszczególnych pomników.

Ile mamy pomników?

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Lasów Państwowych było 11 551 pomników przyrody, w tym:

– 9253 pojedynczych drzew
– 1407 grup drzew
– 127 zabytkowych alei.

Na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych mamy już powołanych 997 pomników przyrody. Nie muszą to być tylko drzewa, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnikami mogą być też twory przyrody ożywionej, nieożywionej, jak i ich skupiska, np. okazałe drzewa, aleje, krzewy, głazy narzutowe oraz jaskinie.” mówi Przemysław Lewandowski starszy specjalista ds. ochrony przyrody w RDLP w Poznaniu.

Świadkowie historii

Zdjęcie przedstawia starą sosnę z zamontowaną na niej niewielką kapliczką Matki Boskiej. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Koło

Pomniki, jako wiekowe drzewa często są świadkami ważnych wydarzeń historycznych. Bywają też swego rodzaju celebrytami, tak jak te najsłynniejsze: Dąb Chrobry, Dąb Bartek, czy najstarsze drzewo w naszym kraju, czyli cis z Henrykowa Lubańskiego. Wśród naszych pomników znalazł się dąb, który może jeszcze nie dorównuje wiekiem najstarszym z polskich drzew, ale jego imię wiąże się z osobą niezwykłego leśnika, Stanisława Poprawskiego. Leśnicy z Nadleśnictwa Kościan postanowili uczcić pamięć swego bohaterskiego poprzednika, nadając jego imię dębowi stojącemu w pobliżu leśniczówki, w której urzędował niegdyś Poprawski.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z odcinkiem Obliczy Lasów opowiadającym o pomnikach przyrody.