Zimowe Ptakoliczenie

Początek zimowych ferii to doskonała okazja do przyrodniczych aktywności. W sobotę 25 stycznia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” odbyło się Zimowe Ptakoliczenie. Wydarzenie, koordynowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, w naszym kraju miało miejsce już po raz 16-sty.

Podczas spaceru uczestnicy, wyposażeni w lornetki, przez godziną obserwowali ptaki zapisując nazwy gatunków i liczbę osobników. Obok częstych gości naszych karmników – bogatek, modraszek, sikor ubogich, kowalików, sójek, dzięciołów dużych czy kosów, zaobserwowaliśmy także czyże, krzyżodzioby, dzięcioły średnie i śpiewaki. Gatunkiem reprezentowanym najliczniej była bogatka. Ogólnopolskie obserwacje umożliwiają zauważenie ciekawych zmian zachodzących w ptasim świecie. Wyniki ptakoliczenia zostaną przesłane do OTOP, które przygotuje zastawienie ptaków najliczniej spotykanych w naszym sąsiedztwie.

Uczestnicy Zimowego Ptakoliczenia wdrapali się na wieżę obserwacyjną na Dziewiczej Górze, wzięli udział w ornitologicznym quizie, poznali zasady odpowiedzialnego dokarmiania ptaków, a także podziwiali wystawę karmników wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły warsztaty, podczas których przygotowaliśmy karmę dla ptaków w postaci dzwonków i kul tłuszczowych, a także montowaliśmy drewniane karmniki. W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób. Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i miłą atmosferę.