XXII Skromny Bal Leśnika

18 stycznia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się XXII Skromny Bal Leśnika. Organizatorem uroczystości była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Wielkopolski, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Koło Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przybyłych gości przywitał Piotr Grygier Dyrektor RDLP w Poznaniu oraz Jerzy Flisykowski Przewodniczący PTL  Oddział Wielkopolski.

Uroczystość zgromadziła szereg znamienitych osobistości, wśród których był Pan Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody, Prof. Andrzej Grzywacz Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Prof. Piotr Paschalis-Jakubowicz Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Moc atrakcji wieczornych zapewnili studenci z Koła Leśników UP, którzy zorganizowali tradycyjne konkursy dla uczestników balu. Wspaniałą atmosferę wprowadził występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej Blizanów. Z okazji jubileuszu 90- lecia LP tegoroczny Skromny Bal Leśnika odbył się pod hasłem "Jesteśmy bardziej dojrzali, czyli 90 lat Lasów Państwowych". Szampańską zabawę uświetnił o północy pokaz sztucznych ogni, wizualizujący liczbę 90.