Walka z wysypiskami nieustannie trwa w całej Polsce !

W Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”, w Nadleśnictwie Łopuchówko 30 stycznia miał miejsce kolejny etap ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Lasów Państwowych "Było wysypisko, jest uroczysko".

Celem kampanii jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska i szkodliwości śmiecenia w lesie. Projekt prezentuje korzyści wynikające z wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na tereny leśne.
W akcji uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, którzy fotografowali lasy Nadleśnictwa Łopuchówko jako miejsce wypoczynku wakacyjnego. Organizowali w tym czasie wycieczki edukacyjne do lasu, a w II etapie akcji wzięli udział w warsztatach realizowanych przez „ Fundację Nasza Ziemia" na zlecenie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Podczas spotkania zostały przeprowadzone zajęcia na temat zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami w lasach. Omówiono potencjalne rozwiązania i wytłumaczono specyfikę nowo wprowadzonej ustawy „śmieciowej". Wspólnie z uczniami stwierdzono, iż głównym problemem jest brak świadomości społeczeństwa, jeśli chodzi o zaśmiecanie lasów. Kulminacją warsztatów było stworzenie kampanii społecznej dotyczącej wyżej wymienionych spraw.

W ramach akcji edukacyjno- promocyjnej w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, w Szkole Podstawowej w Skokach, w Szkole Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym oraz Gminie Mieścisko została zorganizowana wystawa pt. „Stop zaśmiecaniu lasów". Wystawę można było podziwiać podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie ona również eksponowana przez cały 2014 rok w innych szkołach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie walka ze śmieceniem i neutralizacja jego skutków generuje znaczne koszty i angażuje liczne grono leśników. W Nadleśnictwie Łopuchówko z lasów usuwa się blisko 550 m3 śmieci rocznie – co kosztuje ponad 60 tys. zł. Niemal drugie tyle wydawane jest na działania profilaktyczne i edukacyjne chroniące lasy przed zaśmiecaniem. Po wejściu w życie nowych przepisów, mamy nadzieję że część tych środków będzie można przeznaczyć np. na infrastrukturę turystyczną i edukacyjną, z korzyścią dla miłośników leśnych wędrówek.