Śmieci wstydliwy problem Środowiska

5 czerwca obchodzimy ustanowiony 48 lat temu Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jak celebrować ten dzień? Zacznij od odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla Ciebie środowisko i co robisz, by cieszyło się ono „dobrym zdrowiem”?

Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. Środowisko to nie zna granic i jest ważne dla wszystkich. Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów, wśród których znajduje się Polska.

Środowisko to zbiór elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności.

XXI wiek wymaga od nas życia w znacznym tempie, w którym czasami brakuje czasu na refleksję jak będzie wyglądało moje otoczenie za 50 lat? Żyjemy na kredyt i jesteśmy niezwykle rozrzutni, zużywając rocznie o ponad połowę więcej Już dziś policz swój ślad ekologicznyzasobów, niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. O tym jaki mamy dług wobec planety mówi ślad ekologiczny, czyli  wskaźnik umożliwiający oszacowanie ile powierzchni lądu i morza jest potrzebnych do rekompensacji zasobów zużytych na konsumpcję i absorpcję odpadów.

Europejczycy znajdują się w niechlubnej czołówce jeżeli chodzi o pozostawiany ślad ekologiczny. Polacy znajdują się na 20 pozycji zużywając prawie 2 razy więcej niż wynoszą zasoby naturalne kraju. Skąd taki niechlubny wynik? Dzieje się tak, dlatego, że w zastraszającym tempie emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla, produkujemy góry śmieci, betonujemy tereny zielone.

ŚMIECI W LESIE

Gdyby każdy z nas zabierał z lasu wszystko, co do niego przynosi, widok śmieci nie byłby stałym elementem naszych leśnych spacerów. Do lasu wyrzuca się w Polsce niemal wszystko – odpady z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt AGD, meble czy opony.

fot. Krzysztof Śnieguła-Nadleśnictwo PniewyMimo regularnego patrolowania i sprzątania lasu przez leśników, a także licznych inicjatyw społecznych w lasach wciąż zalegają sterty śmieci. Każdego roku leśnicy usuwają z nich ponad 100 tys. m³ odpadów. Taką ilością śmieci można by wypełnić prawie tysiąc wagonów kolejowych!

ŚMIECI ZAGRAŻAJĄ CZYSTOŚCI WÓD I GLEBY

Nielegalne wysypiska śmieci to źródło wielu zagrożeń dla człowieka i przyrody. Zatruwają glebę, powietrze, wodę. Są siedliskiem chorób, a także pułapkami dla zwierząt.

Do szczególnie niebezpiecznych odpadów zaliczamy m.in. akumulatory, baterie, oleje, czyli odpady niebezpieczne.  Toksyny w nich zawarte przenikają do ściółki i wód gruntowych, powodując skażenie gleby i wód. Tylko jedna bateria typu guzikowego może skazić 1 m3 gleby oraz zatruć 400 litrów wody pitnej!

90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe!

ŚMIECI SĄ ŚMIERTELNYM ZAGROŻENIEM DLA ZWIERZĄT 

W gniazdach ptaków, np. kosów, coraz częściej pojawiają się sznurki, druty czy kawałki folii. Jeśli pisklęta zaplączą się w takie elementy, mogą mieć problem z oswobodzeniem się. Losy wielkopolskich bielików zaplątanych w sznurek opisywaliśmy w artykule pt.  “Historia o ludziach, bieliku i kłębku sznurka w ptasim gnieździe”.

fot. Roman Tomczak- Nadleśnictwo Sieraków

W opakowaniach po napojach resztki fermentują i zwabiają małe zwierzęta do pułapki. O ile łatwo jest wejść do śliskiej butelki czy puszki, o tyle trudniej się z niej wydostać. W puszkach ginie wiele pożytecznych owadów takich jak czyściciele lasu- żuki gnojarze lub zapylające kwiaty pszczoły.

źródło: www.bociany.org

ŚMIECI PRZYCZYNĄ POŻARU

Gromadzenie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych zwiększa zagrożenie pożarowe. Trujące właściwości odpadów potęgują pożary. Zawsze podczas pożaru "leśnego śmietnika" do atmosfery, gleby i wody uwalniane są substancje trujące. Przyczyną pożaru może stać się nawet niedopałek papierosa rzucony na wysuszoną ściółkę. 

fot. Archiwum RDLP w Poznaniu

O problemie dzikich wysypisk możesz poczytać również na leśnym blogu .

ŚMIECI A ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien uświadamiać ludziom, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska. Nasze codzienne decyzje, zachowania tworzą i zmieniają otaczający nas świat. Pamiętajcie, że wielkie zmiany biorą się z małych wyzwań, podejmowanych przez każdego z nas. Jedną z metod działania poprzez zabawę jest akcja Zabierz 5 z lasu. Podczas następnej wizyty w lesie zabierz ze sobą 5 śmieci, które tam znajdziesz. Zrób zdjęcie i opublikuj je w Internecie, np. na Facebooku, z hashtagiem #Zabierz5zLasu! Następnie nominuj osobę lub instytucję do podjęcia wyzwania!

Lasy są naszym wspólnym dobrem, dlatego wspólnie i w pełni odpowiedzialnie musimy troszczyć się o ich czystość.

 

UWAGA !!! Wszystkich miłośników przyrody zachęcamy do wzięcia udziału w quizie i sprawdzenia swojej wiedzy.

Na zakończenie polecamy film Oblicza lasów, w którym Michał z Nadleśnictwa Żołędowo pokazuje skalę problemu leśnych wysypisk.