Ryś w wielkopolskich lasach

W obornickich lasach pojawił się bardzo długo niewidziany gość...przedstawiamy Państwu Paco, czyli rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx).

W ostatnich dniach zdarzyła się rzecz niebywała. Do obornickich lasów zawędrował….ryś euroazjatycki (Lynx lynx). Widziany był po południowej stronie Warty, a jego sylwetkę ujął w obiektywie jeden z pracowników Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Jacek Więckowski.

Spotkanie tego skrytego zwierzęcia, jest efektem przywracania rysi na terenach północno zachodniej Polski przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodek Kultury w Mirosławcu. 

W 2019 roku, środowiska naturalnego trafiło 36 osobników. Akcja odbyła się w ramach projektu „Powrót Rysia do północno zachodniej Polski”. 

Wszystkim wypuszczonym osobnikom założono obroże z nadajnikami GPS. Wsiedlanie rysi odbywa się metodą “born to be free”. Celem projektu jest odtworzenie rozmnażającej się populacji rysia nizinnego w Polsce północno-zachodniej i zapewnienie gatunkowi trwałej akceptacji społecznej.

Rysie to największe drapieżniki z rodziny kotowatych występujące w Polsce. Mają duże wymagania przestrzenne poszukują rozległych i trudno dostępnych obszarów leśnych do życia. Obecnie na wolności rysie występują w północno-wschodniej i południowej części Polski. Nieliczne osobniki widywane są także w Słowińskim Parku Narodowym, Borach Tucholskich, a także na terenie Puszczy Noteckiej oraz w lasach położonych na północ od niej.

Od połowy XX wieku populacja tego gatunku w Polsce i w Europie systematycznie spadała, z uwagi na presję ze strony człowieka. W 2015 roku populacja rysia w Polsce szacowana była na 40 osobników, dziś to około 200, z czego większość, ok. 120 osobników, występuje w Karpatach.

Czy wiesz że:
  1. Ryś objęty jest całoroczną ochroną;
  2. Długość ciała rysia dochodzi do 1,5 m, waga do 20 kg;
  3. W ciągu doby może wędrować nawet na odległość 20 km;
  4. Rysie to zwierzęta, które w ciągu dnia odpoczywają w kryjówkach i polują nocą
  5. Zdobycz (najczęściej sarny i jelenie) starannie ukrywa, wciągając upolowane zwierzęta pod zwalone pnie, w gęstwiny i maskując śniegiem lub ściółką. Do tak zamaskowanego pożywienia ryś może wracać nawet przez kilka dni.