Rozwój Edukacji Leśnej-WRPO 2014+

Nadleśnictwa RDLP w Poznaniu wystartowały w wyścigu po fundusze Unii Europejskiej i chcą inwestować w rozwój edukacji leśnej.

Działania te dążą do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz są realizowane zgodnie z ideą Lasów Państwowych -  „Dla lasu dla ludzi”.

Konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + na lata 2014-2020 nadal trwa. Kilka nadleśnictw przeszło do kolejnego etapu, warto tutaj podkreślić, że po ocenie merytorycznej projekt nadleśnictwa Oborniki zajął pierwsze miejsce w rankingu, oto lista. Również zaplanowane przedsięwzięcia nadleśnictw Babki i Włoszakowice, uzyskały obiecujące wyniki w ogólnej punktacji. Finansowanie jakie może zostać przyznane, wyniesie od 51,5% do nawet 85%. Projekty, które walczą w konkursie to:

Nadleśnictwo Oborniki - Windą do lasu II etap – kampania edukacyjno-informacyjna
o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych, wartość projektu:  
3 383 859,03 zł

Nadleśnictwo Babki - budowa „Centrum Edukacji i Promocji Drewna” wraz z wyposażeniem, wartość projektu: 1 835 774,02 zł

Nadleśnictwo Włoszakowice - budowa i doposażenie budynku na potrzeby prowadzenia edukacji przyrodniczo – ekologicznej, wartość projektu: 301 626,50 zł

Konkurs jest wciąż nierozstrzygnięty, podzielony jest na wiele etapów, a do momentu uzyskania finansowania i podpisania umowy jeszcze daleka droga, ale już teraz należy docenić wkład pracy leśników z nadleśnictw Oborniki, Babki i Włoszakowice. Złożenie projektu do konkursu w ramach WRPO poprzedza często żmudna praca, wymagająca poświęcenia dodatkowego czasu, nie rzadko odbywa się to po godzinach pracy. Stąd warto raz jeszcze z uznaniem spojrzeć na inicjatywy jakie podjęły nadleśnictwa, a wszystko to z myślą o bezpłatnej, szeroko dostępnej i realizowanej dla każdego w atrakcyjny sposób edukacji leśnej.

Życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursu!