Podsumowanie grudniowej akcji Choinka -19

Przez niemal cały grudzień strażnicy leśni wspólnie z policjantami oraz strażnikami granicznymi prowadzili akcję „Choinka-19”. Odnotowano wiele przypadków nielegalnego pozyskania stroiszu oraz pozyskania choinek

W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 7 tys. partoli, uczestniczyło w nich niemal tysiąc strażników leśnych oraz ponad 2 tys. policjantów, strażników granicznych i pracowników straż gminnych i miejskich.


W czasie akcji przeprowadzono 4107 interwencji. Na terenach leśnych i drogach kontroli poddano 486 pojazdów i ładunków. Skontrolowano przy tym prawie 5 tys. osób.

Podczas tegorocznej akcji odnotowano 34 przypadki nielegalnego pozyskania stroiszu oraz 24 przypadki nielegalnego pozyskania choinek. W
katowickim Nadleśnictwie Olkusz zatrzymano grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą stroiszu jodłowego.

To nie wszystko. Podobnie jak w ubiegłych latach, odkryto przypadki kradzieży drewna (aż 134) oraz kilkanaście przypadków dewastacji lub kradzieży np. infrastruktury turystycznej. Należy również wspomnieć o 102 przypadkach zaśmiecania lasu, a także 13 kłusownictwa i 132 znalezionych wnykach.

Patrole nałożyły 372 mandaty na kwotę 67 650 zł. Aż 246 przypadków, wykroczenia oraz przestępstwa, zostały skierowane m.in. do prowadzenia przez prokuraturę lub policję.


Natomiast podczas akcji w 2018 r. przeprowadzono 2673 interwencji. Skontrolowano 3733 osoby, wykryto także 12 przypadków nielegalnego wycinania choinek oraz 35 przypadków nielegalnego pozyskania stroiszu.
Efektem było także wykrycie sześciu przypadków kłusownictwa i znalezienie 141 wnyk. W statystykach Straży Leśnej ujęto także kradzież drewna i niszczenie mienia, łącznie odnotowano aż 136 przestępstw.