Piotr Grygier odznaczony medalem

18 lutego 2016 r podczas uroczystego Seminarium Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego Piotr Grygier został odznaczony medalem „Zasłużony dla Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu".

Wśród zacnych gości znaleźli się m.in. JM Rektor prof. dr. hab. Grzegorz Skrzypczak, prorektorzy prof. dr hab. Monika Kozłowska, prof. dr. hab. Jan Pikula i prof. dr. hab. Roman Gornowicz, Kanclerz Marek Klimecki. Nie zabrakło również Dyrektora RDLP w Poznaniu Tomasza Markiewicza, a także licznie przybyłych nadleśniczych i pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Biura Urządzana Lasu i Geodezji Leśnej, Lasów Komunalnych, pracowników jak również studentów Wydziału Leśnego.
Uroczystość uświetnił, występ zespołu trębaczy myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych
im. inż. Jana Kloski w Goraju, pod kierunkiem Pawła Strawy oraz przy udziale Jędrzeja Strawy
oraz Adama Kupsa, członków zespołu Venator.

W trakcie seminarium przybyli goście mieli okazję usłyszeć wykład Piotra Grygiera pt. „Pokolenia", opowiadający o powołaniu i misji leśników mających wpływ na wielkopolskie lasy.

Na zakończenie Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy w obecności JM Rektora prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka uhonorował Piotra Grygiera medalem „Zasłużony dla Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu"  w podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Leśnym. Rada Wydziału Leśnego przyznała odznaczenie
na podstawie uchwały z dnia 26 listopada 2015 roku.

Więcej informacji na stronie:

http://wles.up.poznan.pl/pl/piotr-grygier-odznaczony-medalem-zas-u-ony-dla