Uwaga w lasach nadal sucho!

Sezon pożarów trwa w pełni. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obowiązuje aktualnie 2  - (średni) stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Obecne warunki meteorologiczne poprawiły sytuację i w ostatnich dniach niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru zmalało z 3 na 2 stopień. Nadal apelujemy o rozwagę! Sciółka nie jest dostatecznie uwilgotniona i w każdej chwili po ogrzaniu promieniami słonecznymi może szybko się przesuszyć  i łatwo zapalić.  

Mapa zagrożenia pożarowego RDLP w Poznaniu - Wejdź i sprawdź stan zagrożenia pożarowego w wielkopolskich lasach.

Stopień zagrożenia pożarowego w lasach określa się na podstawie metody IBL. Codziennie w godzinach 9.00 i 13.00 w wybranych punktach prognostycznych (stacjach) mierzy się wilgotność sciółki i powietrza. Stopnie określa się od 0 (brak zagrożenia) do 3 (zagrożenie duże). Mapa zagrożenia dla całego kraju, dostępna jest na portalu Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Źródło: IBL-bazapozarow.ibles.pl

27 marca 2020 r. wprowadzono działania skoordynowane akcji bezpośredniej z ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów na obszarach leśnych.

Ludzie odpowiadają za 90% powstałych pożarów lasów.

Od początku 2020 roku w lasach dyrekcji poznańskiej powstało -  121 pożarów lasu na powierzchni ponad 16 haNajwiększy pożar miał miejsce 6 kwietnia w Nadleśnictwie Babki w leśnictwie BKobyle Pole na powierzchni 2,01 ha. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

 

Przypominamy, że na terenie lasu, jak również w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:
  • palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
  • używać otwartego ognia, kuchenek i grilla,
  • wypalać śmieci,
  • wypalać wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych na łąkach, rowach, nieużytkach,
  • wyrzucać nieugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów.

Ruch pojazdami silnikowymi i motorowymi w lesie jest dozwolony tylko po drogach publicznych.

Do walki z pożarami na terenach leśnych  RDLP w Poznaniu leśnicy mają do dyspozycji między innymi:

  • sieć  44 punktów obserwacji naziemnej ( dostrzegalnie i wieże z aparaturą TV), z których prowadzi się obserwację lasu,
  • 2  samoloty patrolowo-gaśnicze typu dromader, które stacjonują w dwóch Leśnych Bazach
  • Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne (PAD) działające w każdym nadleśnictwie od godzin rannych do godzin wieczornych.
W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż pożarną, policję, właściciela lasu lub zadzwonić na telefon alarmowy 112, 998.

Leśnicy starają się zatrzymywać potrzebną w okresie suszy i pożarów wodę w lesie. Retencjonowanie wody przez las powoduje, że tereny położone w jego pobliżu są mniej narażone na susze i powodzie niż te, które takiego sąsiedztwa są pozbawione. Zbiorniki, zastawki czy progi zwalniające przepływ wody zapewniają stałą jej obecność wszędzie tam, gdzie jest ona nam i przyrodzie potrzebna. Działania leśników służące zatrzymywaniu wody w lesie nie polegają tylko na budowaniu zbiorników. Należą do nich także: sadzenie odpowiednich gatunków drzew, dbałość o wielopiętrowość lasów oraz pozostawianie w nich martwego drewna.

Zdolności retencyjne lasów

Zapraszamy do obejrzenia odcinków z serii Ekologika Leśnika, na temat ochrony przeciwpożarowej oraz małej retencji. Filmy przygotowali  leśnicy z Nadleśnictwa Antonin.