Nowa powierzchnia Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych

10 października br. na terenie Nadleśnictwa Babki, w leśnictwie Drapałka otwarto nową powierzchnię Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. Leśnicy przygotowali dla wszystkich chętnych przestrzeń do posadzenia prawie 300 dębów. Drzewami będzie można upamiętnić ważne momenty naszego życia.

Kolejna powierzchnia Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych mierzy 1,42 ha,  posadzonych zostanie na niej łącznie 300 sadzonek dębów szypułkowych i bezszypułkowych. Sadzenie drzew, dla upamiętnienia ważnych momentów w naszym życiu to wielowiekowa tradycja. Drzewa były świadkami historii, do dzisiaj towarzyszy im określona symbolika. Dla przykładu dąb oznacza odwagę, siłę i mądrość, buk-pewność siebie, siłę i pogodę ducha, grab-odporność, wytrwałość i silną osobowość, brzoza-piękno, harmonię, młodość i kobiecą wrażliwość, sosna-mistycyzm, natchnienie i duchową wrażliwość, z kolei wierzba-melancholię, smutek i żal. 10 października br. posadzono łącznie 18 dębów, w tym jeden z okazji jubileuszu 100 –lecia RDLP w Poznaniu.

Fotografia przedstawia sadzenie 18 dębów, podczas otwarcia nowej powierzchni Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. Fot. (Archiwum Nadleśnictwa Babki).

Jak posadzić drzewko w Nadleśnictwie Babki ?

Rocznica ślubu, narodziny dziecka, dowód miłości, przyjaźni czy też ważny jubileusz to niektóre z chwil, które upamiętnisz sadząc drzewko w Nadleśnictwie Babki. Pod sadzonką można zakopać przesłanie dla przyszłych pokoleń w postaci: listu, zdjęć, dokumentów upamiętniających wydarzenie, itp., umieszczonych w zalakowanej butelce (przygotowanej we własnym zakresie). Do każdego posadzonego dęba Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki wystawia certyfikat zawierający podstawowe informacje o posadzonym drzewie wraz z jego współrzędnymi geograficznymi. Sadzonki przekazuje nieodpłatnie nadleśnictwo. Przy każdym drzewku  umieszczana jest odpłatnie pamiątkowa tabliczka. Szczegóły akcji dostępne  są na stronie projektu.

Fotografia przedstawia rodzinę sadzącą pamiątkowe drzewko na powierzchni Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych. (Archiwum RDLP w Poznaniu).Co nam dają drzewa ?

  • Z 1 m2 powierzchni liściowej drzew dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu;
  • Jedna dorosła, 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób;
  • Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity (1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa iglaste, takie jak sosna;
  • Jedno dorosłe drzewo może wytranspirować latem do 450 l wody dziennie. Taki efekt daje 5 dużych klimatyzatorów działających 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę otoczenia o 3-7 stop. C;
  • Drzewa są swoistym filtrem, doskonale pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz metale ciężkie (ołów, kadm, miedź, cynk).
Już teraz zapraszamy na kolejne sadzenie drzew okolicznościowych, które zaplanowano na  wiosnę 2021 roku. Dokładny termin zostanie  podamy przez Nadleśnictwo Babki na początku przyszłego roku. Polecamy śledzić stronę Lasu Nowożeńców.