Nauczyciele bliżej lasu

Warsztaty dla nauczycieli to bardzo dobry sposób na przekazywanie wiedzy o lasach, przybliżanie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej oraz okazja do zaprezentowania oferty edukacyjnej. W Nadleśnictwie Łopuchówko właśnie zakończył się półroczny cykl spotkań leśników z nauczycielami.

Twórcze edukacyjne działanie, wymiana doświadczeń oraz inspiracja do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, to jeden z celów dydaktycznych warsztatów z cyklu „Formy edukacji leśnej społeczeństwa”. Formuła spotkań z pedagogami, coraz częściej wykorzystywana w edukacji leśnej miała charakter wymiany doświadczeń podczas spotkań odbywających się cyklicznie co miesiąc. Wypracowane zostały dobre praktyki w oparciu o 10-letni Program Edukacji Leśnej. Najważniejsze z nich zakładają współpracę w ramach samodzielnego korzystania przez pedagogów z infrastruktury nadleśnictwa, podczas prowadzenia zajęć. To również doskonały moment na wysłuchanie potrzeb nauczycieli, zaprezentowanie oferty edukacyjnej oraz przekazanie informacji o najważniejszych bieżących zagadnieniach. Nieoceniony jest również bezpośredni kontakt, czyli wymiana doświadczeń, sprzyjająca pielęgnowaniu wzajemnej współpracy.

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w 15 września w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra” i obejmowało głównie tematykę zrównoważonego rozwoju w edukacji leśnej i lasów w perspektywie globalnej. Warsztaty „Zrównoważony rozwój w praktyce” prowadziła dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznanie przez pedagogów unikatowych w skali każdego gatunku cech polskich gatunków drzew umożliwiły warsztaty dendrologiczne „Nasze polskie drzewa” prowadzone przez leśników,  Hannę Napierałę i Karolina Kapałkę-Boratyńską.

W trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Leśnego w październiku, na Dziewiczej Górze odbyły się warsztaty poświęcone jedynemu odnawialnego surowcowi na ziemi. Mowa oczywiście o drewnie, surowcu ekologicznym, zdrowym, mającym ponad 30 tys. zastosowań. Zajęcia o tematyce „Drzewo czy drewno?” prowadziła Karolina Prange. Wszystkie aktywności, pomimo swojej różnorodności, łączył wspólny mianownik - drewno. Niesamowitej energii edukacyjnej i wymiany doświadczeń dostarczyły uczestnikom tego dnia również praktyczne warsztaty z OUTDOOR EDUCATION biologa z pasją Pani Pauliny Dulat-Sawickiej „Zielonym Szlakiem – Edukacja terenowa jako zorganizowany proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczanie i eksperymentowanie w przyrodzie”. Nauczyciele poprzez prace w grupach doświadczając i eksperymentując w przyrodzie poznawali podstawowe zasady OUTDOOR EDUCATION. Charakterystycznym formami wykorzystywanymi w OUTDOOR EDUCATION są: gry zespołowe na świeżym powietrzu, wędrówki i ekspedycje, wspinaczka, zadania z wykorzystaniem lin, łucznictwo, budowanie tratw, wyprawy z elementami survivalu. - Jak stwierdzili pedagodzy „Takie warsztaty to najlepszy prezent jaki mogliśmy dostać w piątek trzynastego w przed dzień naszego święta”.

W trakcie ostatnich spotkań warsztatowych w OEL „Łysy Młyn” każdy nauczyciel zapoznał się z konspektem oraz formą zajęć prowadzonych w ośrodku. Każdy mógł samodzielnie przetestować funkcjonowanie mikroskopów diagnostycznych i steroskopowych oraz  preparatów mikroskopowych stanowiących główną bazę dydaktyczną leśnego laboratorium Łysego Młyna. Zajęcia dotyczyły zagadnień o następującej tematyce: „,Różnorodność organizmów żyjących w wodzie”;  „Rola wody w środowisku i życiu człowieka” ;  „Zima w życiu ptaków”; „Choroby odzwierzęce a las” ; „Rady na odpady, czyli to i owo o recyklingu”. Nie zabrakło też wymiany praktycznych metod edukacji w kontekście realizacji obecnej podstawy programowej między samymi nauczycielami.

Podsumowanie każdego cyklu zajęć kończyło się żywą dyskusją i wymianą pomysłów edukacyjnych oraz otrzymaniem przez nauczyciela materiału dydaktycznego opracowanego w ośrodkach nadleśnictwa, do bezpośredniego  wykorzystania również podczas zajęć w szkole. Wspólne warsztaty oraz integracja ze środowiskiem pedagogów i wzajemnie podpatrywanie „dobrych praktyk” będzie na pewno procentować w przyszłości.