Nasza nauka idzie w las

Już w przyszłym tygodniu egzamin na staż dla wszystkich kandydatów na przyszłych leśników.

W związku ze zgłoszeniem się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc stażowych konieczne jest zorganizowanie egzaminu kwalifikującego.

Będzie on przeprowadzony w dniu 16 października 2019 r. (środa) w siedzibie RDLP w Poznaniu przy ul. Gajowej 10.

 

Egzamin odbędzie w sali nr 30 (III piętro) wg. następującej kolejności:

- godz. 09:00 – kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym Iº stopnia,

- godz. 10:30 – kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym IIº stopnia,

- godz. 12:15 – kandydaci z wykształceniem średnim leśnym.

 

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Egzamin nie dotyczy absolwentów z wykształceniem innym niż leśne.