Leśny savoir-vivre

3 czerwca obchodzimy Dzień Savoir-Vivre. Święto po raz pierwszy celebrowano w 2016 roku, w celu propagowania grzeczności obyczajowej w społeczeństwie.

Co znaczy savoir-vivre ?

 

To francuskie słowo, może dla niektórych trudne do przeczytania -  savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) oznacza m.in. znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności, funkcjonujących w danej grupie.

 

Święto to idealny moment, aby przypomnieć zasady dobrego zachowania, których należy przestrzegać, nie tylko w towarzystwie, przy stole, ale także w lesie. Przestrzeganie ich pozwala na bezpiecznie i odpowiedzialne spędzanie czasu na łonie natury.

 

Jeśli planujesz spędzić noc w lesie, interesujesz się bushcraftem, surwiwalem to koniecznie sprawdź jak przygotować się do takiej wyprawy w przewodniku

Las jest bardzo gościnnym miejscem. Praktycznie o każdej porze roku oferuje nam niezwykłe krajobrazy i doznania. Wiosenne spacery, kiedy wszystko budzi się do życia, letnie wędrówki oraz biwaki, jesienne grzybobrania, a także zimowe kuligi czy spacery w śniegu. My, odwiedzający powinniśmy uszanować panujące tam reguły i nie niszczyć leśnej równowagi. Pomocne mogą okazać się przy tym tablice informacyjne, które znajdziecie na leśnych ścieżkach czy też parkingach. 

 

Jak zachować się w lesie ?

 
  • Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;
 
  • Wędruj wyznaczonymi szlakami drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m. wysokości objęte są zakazem wstępu, nie wchodź na nie, by nie niszczyć młodych drzew;
 
  • Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin – większość z nich jest pod ochroną;
 
  • Nie rozpalaj ognisk i nie używaj  otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to niebezpieczeństwo pożaru;
 
  • Trzymaj na smyczy swojego pupila, aby nie płoszył innych zwierząt;
 
  • Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się karmiący rodzice;
 
  • Pozostaw las taki jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód, nie rozkopuj leśnej ściółki, nie niszcz drzew, krzewów i innych roślin:


Dbaj o urządzenia, obiekty turystyczne, tablice i znaki informacyjne. Niech posłużą też innym.

 

 

Oprócz tablic edukacyjnych, w lesie można spotkać także zakazy wstępu. Objęte są nimi m.in. ostoje zwierzyny. Informują o konieczności pozostawienia zwierzętom bezpiecznego i spokojnego miejsca bytowania, wychowywania młodych i żerowania. Pamiętaj, że zwierzęta leśne są dzikie i nigdy nie wiadomo jak zareagują na obecność człowieka w pobliżu. Potrafią być niebezpieczne, gdy są niepokojone.

Szczególnymi znakami zakazu wstępu są “uwaga ścinka drzew” oraz “uwaga zagrożenie pożarowe”. Pierwszy umieszczony tylko na czas odbywania się prac leśnych przed fragmentami lasu, w których odbywa się wycinka drzew. Drugi związany z III najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego, wprowadzony przez nadleśniczego, gdy przez  5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Widząc takie znaki podczas wędrówki, należy zmienić trasę przemarszu lub całkowicie powstrzymać się od wchodzenia do lasu. Wprowadzanie okresowych zakazów ma na celu przede wszystkim zapewnienie nam turystom bezpieczeństwa. Za złamanie zakazów grozić może mandat w wysokości do 500 zł.