LEŚNY KĄCIK CZYTELNICZY JUŻ OTWARTY!

W ramach projektu „Książki są z lasu” w Bibliotece Publicznej w Pniewach odsłonięty został drewniany regał wypełniony książkami o tematyce leśnej. Spotkanie inauguracyjne odbyło się pod hasłem „Lasy otwarte dla ludzi”, którego celem było promowanie dostępności lasów dla społeczeństwa oraz płynących z tego korzyści.

Otwarcie kącika odbyło się we wtorkowe popołudnie, 21 czerwca 2022 roku w nowootwartym budynku Biblioteki Publicznej w Pniewach, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Pniewy.

Zdjęcie przedstawia część uczestników spotkania. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Pniewy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pniewy dr inż. Kwiryn Naparty przywitał zgromadzonych gości i obrazowo zaprezentował wykorzystanie dóbr płynących z lasu w życiu codziennym, a drewniany regał został wykonany w pobliskiej stolarni. Wspomniana została także działalność edukacyjna Lasów Państwowych, ważnego elementu kształtowania świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci i młodzieży.

Symbolicznego przecięcia biało-zielonej wstęgi dokonał burmistrz Miasta i Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dr inż. Andrzej Konieczny. Dyrektor RDLP w Poznaniu przedstawił książki, jako niezastąpiony i ponadczasowy nośnik wiedzy. „To, co jest ważne, to właśnie książka. Nie ma dyskietki, która pomieściłaby taką wiedzę. Książki są źródłem pokrzepienia dla nas, ludzi”. 

Dyrektor Konieczny zachęcał też uczestników spotkania do pogłębiania wiedzy na temat rodzimej przyrody. Jako ciekawą pozycję pokazał reprint dzieła profesora Jana B. Sokołowskego „Ptaki ziem polskich”, również ta wyjątkowa książka znajduje się w księgozbiorze pniewskiego leśnego regału.

Z kolei burmistrz MiG Pniewy przedstawił, działalność edukacyjną prowadzoną przez Lasy Państwowe, dając za przykład dobrą lokalną współpracę obydwu instytucji. Wspomniał też, że obserwuje się wzrost częstotliwości wizyt mieszkańców miasta w lasach. Podziękował przy okazji pniewskim leśnikom za przypominanie zasad odpowiedzialnego zachowania oraz bezpiecznego pobytu w lesie. Wyraził także wdzięczność za dobre sąsiedzkie relacje z Nadleśnictwem Pniewy.

Zdjęcie przedstawia czytelników przy nowym kąciku w Bibliotece Publicznej w Pniewach. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Pniewy

Istotnym punktem programu była również wypowiedź Pani Monika Kubiak, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Pniewy. Przedstawiła ona całość tematyki i zagadnienie projektu „Książki są z lasu”. „Pomysł kiełkował z murami budynku, dosłownie z obserwacji bezpośrednich przez okno Nadleśnictwa Pniewy. Są nadleśnictwa, które postawiły już swój regał w bibliotekach, jednak nasz projekt łączy szczególna więź. Zawód leśnika, miłość do książek i radość z podróżowania”-powiedziała Monika Kubiak. 

Ogromne podziękowania zostały przekazane także dyrektor Biblioteki Joannie Superczyńskiej za bliską i owocną współpracę.

Zdjęcie przedstawia Zastępcę Nadleśniczego Panią Monikę Kubiak oraz dwoje specjalnych gości w drugiej części spotkania. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Pniewy

Następnie przedstawiono historię specjalnych gości: Karoliny i Aleksandra Klaj zaproszonych na spotkania autorskiego, związanego z ich książką „Tandemem do Singapuru. Dziennik z podróży”. Kiedy mikrofon przeszedł w ręce podróżników, uczestnicy mogli wraz z nimi udać się w podróż rowerem do dalekiej Azji. Wyprawa biegła z Wielkopolski na wschód przez 16 krajów. Cała podróż trwała: 1 rok, 2 miesiące i 11 dni oraz liczyła łącznie 22 tysiące kilometrów.

Zdjęcie przedstawia autorów książki "Tandemem do Singapuru. Dziennik z podróży" z czytelnikami. Fot. Archiwum Nadleśnictwo Pniewy.

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Książki są z lasu” pod nazwą: „Krzewimy krzewy razem z wiedzą i kulturą” zaplanowane zostało na październik tego roku. Będzie ono miało miejsce również w Bibliotece Publicznej w Pniewach. Dowiemy się na nim m.in. o roli rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz biocenotycznych gatunków drzew w lasach.

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie i już dzisiaj zapraszamy na październikowe spotkanie.

Realizacja projektu „Książki są z lasu” została dofinansowana ze środków Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.