Lasy Państwowe przeznaczą dwa miliony złotych na walkę z koronawirusem

W odpowiedzi na inicjatywę ministra środowiska, Lasy Państwowe przekażą 2 mln zł wsparcia dla służb medycznych walczących z koronawirusem SARS-CoV-2.

Po konsultacji z Dyrekcją Generalną jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przeznaczą te środki na pomoc szpitalom na obszarze ich działania, m.in. na zakup respiratorów. „W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii każda okazana pomoc jest dużym wsparciem. Za dwa miliony złotych można zakupić szereg  potrzebnych teraz środków do ratowania zdrowia i życia. Polska służba zdrowia codziennie walczy o ludzkie życie. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w walkę z epidemią” – podkreśla minister środowiska Michał Woś.

Regionalna Dyrekcja LP w Olsztynie już przekazała 50 tys. zł miejscowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup masek, gogli i kombinezonów ochronnych.

Blisko 100 tys. zł od nadleśnictw nadzorowanych przez radomską RDLP trafi m.in. do przekształconych w zakaźne Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego i Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz szpitali w Staszowie i Włoszczowie.

Dolnośląskie nadleśnictwa sfinansują zakup przyłbic ochronnych, maseczek i kombinezonów dla personelu Powiatowego Centrum Medycznego w Brzegu Dolnym, szpitali w Lwówku Śląskim, a szpital w Ząbkowicach Śląskich otrzyma urządzenie do dezynfekcji ambulansów. RDLP w Poznaniu przeznaczy na pomoc 130 tys. zł, w tym większość dla przekształconego w zakaźny poznańskiego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia.

Łódzcy leśnicy przekażą ponad 250 tys. zł pięciu szpitalom w regionie z przeznaczeniem na zakup aparatury do testów genetycznych, rentgenodiagnostyki oraz ultrasonografii, jak i środki ochrony osobistej lekarzy i pielęgniarek. Kolejne 120 tys. zł przekaże RDLP Szczecinek, wspierając m.in. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Nadleśnictwa z terenu lubelskiej RDLP oraz lokalne Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski” sfinansują zakup urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, potrzebnych medykom i pacjentom szpitali zakaźnych w Tomaszowie Lubelskim i Puławach.

Niezależnie od pomocy finansowej dla szpitali, leśnicy angażują się również w inne formy pomocy. RDLP Gdańsk i działające w niej związki zawodowe, poza 80 tys. zł przekazanych szpitalom w Gdyni, Wejherowie i Kościerzynie, ogłosiły konkurs wśród pracowników pomorskich nadleśnictw na oddawanie jak  największej ilości krwi dla potrzebujących w okresie od  27 marca do 10 kwietnia.  

Dolnośląscy leśnicy pomagają jednostkom wojskowym, które w ramach walki z pandemią zostały wysłane do ochrony przejść granicznych, przekazując im drewno opałowe i kupując artykuły spożywcze. RDLP w Toruniu poza wsparciem szpitali, sfinansuje też zakup masek ochronnych i środków dezynfekcyjnych dla żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, wpierających służby medyczne.

Lasy Państwowe udostępnią także swoje ośrodki szkoleniowe i edukacyjne na potrzeby Ministerstwa Zdrowia i służb sanitarnych.

Jeśli zajdzie taka konieczność, osoby kierowane na kwarantannę w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem będą mogły być kierowane np. do Leśnego Ośrodka Edukacyjnego im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku czy Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie. Na ten cel mogą być przeznaczane również inne obiekty, np. Nadleśnictwo Poddębice z RDLP Łódź przekazało staroście nieużywany już 300-metrowy budynek, w którym bezpiecznie może przebywać jednocześnie dziewięć osób objętych kwarantanną.