Kolejne Hajstry z obrączkami!

Obrączkowanie ptaków choć wzbudza wiele kontrowersji to bardzo mocno wspiera naukowców w poznawaniu ptasich zwyczajów.

W miniony czwartek 25 czerwca, na terenie Nadleśnictwa Sieraków członkowie Komitetu Ochrony Orłów wraz z leśnikami przeprowadzili obrączkowanie bocianów czarnych (Ciconia nigra). Bohaterowie dzisiejszego artykułu to bociany czarne (hajstry): Romek, Marcin i Pawlenty. Trzy jeszcze śnieżnobiałe (!) boćki na co dzień zamieszkują gniazdo zbudowane na specjalnie przygotowanej przez przyrodników platformie.

fot. Roman Tomczak

Każdy z trzech młodych ptaków otrzymał obrączkę z numerem. Indywidualny numer na obrączce, to taki ptasi PESEL, który pomaga w identyfikacji ptaków bez potrzeby ich odławiania. Ponadto dwa z nich otrzymały specjalne nadajniki, tzw. loggery, które w określonych odstępach czasu będą wysyłały do ornitologów informacje o bieżącej lokalizacji ptaków.

fot. Roman Tomczak

Dzięki tym niewielkim, w pełni bezpiecznym dla ptaków urządzeniom, ornitolodzy mogą poznać sekrety bocianiego życia i odpowiedzieć na pytania: Gdzie migrują?, Gdzie zatrzymują się na żerowiska?, Jak długo żyją?, Kiedy przystępują do lęgu i czy powrócą w okolice miejsca wyklucia?.  Na podstawie zapisów z loggerów tworzona jest mapa lotów tych ptaków.

Zaobrączkowane bociany to kolejni bohaterowie akcji obrączkowania na terenie sierakowskich lasów. Niespełna miesiąc temu podobne oznaczenia otrzymały małe bieliki. O akcji z nutką grozy w tle można przeczytać w artykule pt. "historia o ludziach, bieliku i kłębku sznurka w ptasim gnieździe".

Gniazda bociana czarnego są pod szczególną prawną ochroną, a leśnicy wokół nich wytyczają strefy ochrony całorocznej oraz okresowej. Odbywa się to na podstawie zapisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z 28 grudnia 2016 r. Gatunek został objęty również ochroną w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. Promień strefy ochrony całorocznej sięga do 200 m od gniazda, a okresowej - do 500 m. Okresowa ochrona trwa od 15 marca do 31 sierpnia. Na terenie RDLP w Poznaniu gniazduje 50 par bocianów czarnych, wyznaczono dla nich 99 stref ochrony, na powierzchni całkowitej 3388,00 ha.

Czy wiesz, że...