Góra Śląska też wypatruje rybołowów

Nie tak dawno opisywaliśmy nowe platformy pod gniazda dla rybołowów zamontowane w Nadleśnictwie Kościan. Do grupy czekających na rybołowią rodzinę dołączyło również Nadleśnictwo Góra Śląska, gdzie ostatnio powstała pierwsza taka platforma. Mamy nadzieję, że zachęci to te rzadkie, a niezwykle piękne ptaki do zadomowienia się w naszych lasach.

„Chcąc zachęcić rybołowy do założenia gniazda na naszym terenie, jeszcze przed sezonem lęgowym podejmujemy działania polegające na wytypowaniu i odpowiednim przygotowaniu odpowiednich dla nich miejsc. Tworzymy trwalsze sztuczne gniazda, z których ptaki chętnie korzystają. Samce rybołowów mają silny instynkt filopatrii, to znaczy, że często wracają po pierwszym zimowaniu do gniazda rodzimego, by założyć nowy lęg lub zbudować gniazdo w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Montaż platformy jest wspólną inicjatywą leśników i Komitetu Ochrony Orłów. To pierwsza taka budowla w nadleśnictwie, ale zapewne nie ostatnia,” mówi Barbara Chrystman-Kurzawa, rzecznika Nadleśnictwa Góra Śląska.

Infografika prezentująca najważniejsze fakty dotyczące rybołowów. Źródło: Lasy Państwowe.

Rybołowy to niezwykle rzadkie ptaki. W całym naszym kraju odnotowano zaledwie 40 gniazdujących par. Leśnicy we współpracy z ornitologami chcą zachęcić je do zakładania gniazd w lasach naszego regionu. Jest to żmudne i rozłożone w czasie działanie, ale mamy już pierwsze zwiastuny wskazujące na możliwe powodzenie projektu. Takie jak para ptaków, która zajęła w ubiegłym roku jedną ze zbudowanych dla rybołowów sztucznych platform w Nadleśnictwie Kościan.

Zgodnie z danymi Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce w 2022 roku lęgowe rybołowy odnotowano w 40 rewirach. Jest to wyraźny wzrost liczebności, gdyż w ostatnich latach rejestrowano około 30 stanowisk lęgowych tego gatunku (w 2020 roku stwierdzono 25 par lęgowych).

Zdjęcie przedstawia człowieka wspinającego się na świerk w uprzęży w celu założenia platformy pod gniazdo na jego czubku. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Góra Śląska.

Przy zbudowanym w Nadleśnictwie Góra Śląska gnieździe zamontowana została kamera, która będzie rejestrować wszystkie odwiedzające platformę ptaki i odpowie na pytanie, czy ta inicjatywa przyniosła sukces. Teraz pozostało nam cierpliwie czekać na nowych lokatorów.

W Nadleśnictwie Góra Śląska na ten moment znajduje się 8 (niektóre chronią jednocześnie dwa gatunki) stref ochronnych dla ptaków:

  • 1 strefa kani czarnej,
  • 2 kani rudej,
  • 6 bielika,
  • 1 bociana czarnego (hajstry).

W sumie jest to 250 hektarów objętych strefą ochrony całorocznej i okresowej, co odpowiada 352 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim, albo 125-krotnej powierzchni Starego Rynku w Poznaniu.

Ideą ochrony strefowej jest zabezpieczenie miejsc gniazdowych i zagwarantowanie najrzadszym ptakom w Polsce spokoju podczas trwania sezonu lęgowego.Ochrona strefowa polega na wytyczeniu wokół gniazd obszaru, w którym w części ścisłej zabroniona jest, a w okresowej ograniczona ingerencja człowieka. W strefie ochrony ścisłej nie można prowadzić żadnych prac leśnych, wznosić obiektów, budowli, nie mogą w niej również przebywać osoby postronne, o ile nie posiadają specjalnego zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.