DZIECI BUDUJĄ BUDKI LĘGOWE

Wspólna inicjatywa Polskiego Związku Łowieckiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

Przedwiośnie to dobry czas, aby pomóc ptakom, już niebawem przystąpią one bowiem do lęgów. W miejscach, gdzie brakuje okazałych dziuplastych drzew, skrzynka lęgowa okazuje się idealnym miejscem do złożenia jaj i wychowania piskląt.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu przystąpił do akcji wywieszania budek lęgowych dla ptaków. Do realizacji tego zadania włączyły się także nadleśnictwa: Konstantynowo i Pniewy.
Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowano warsztaty, na których prócz zajęć praktycznych z budowy budek uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę o ptakach gniazdujących w dziuplach. Ciekawostki o leśnej awifaunie przedstawiali edukatorzy leśny.

Łącznie powstało 30 budek typu A i B. Zostały one przekazane Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Poznaniu, który jest koordynatorem tej inicjatywy. Mamy nadzieję, że skrzynki które zostaną rozwieszone na terenie Poznania przypadną do gustu ptasim lokatorom i już niebawem wszystkie zostaną zasiedlone.