Czerwono-zielona drużyna

Gotowość niesienia pomocy to ich nadrzędny cel. Dzielą się swoją otwartością, wrażliwością, umiejętnościami a co najważniejsze są gotowi za darmo nieść pomoc potrzebującym. Mowa oczywiście o "Drużynie Szpiku". Każdy z nas może zasilić ich szeregi i stać się potencjalnym dawcą.

Tam gdzie pasja łączy się z pomaganiem, tam są przedstawiciele "Drużyny Szpiku". W październiku rozpoczęły się pierwsze spotkania z leśnikami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, podczas których przedstawiciele "Drużyny" opowiadają jak w prosty sposób można komuś uratować życie. Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działających bezinteresownie, z potrzeby serca, na rzecz osób chorych na nowotwory krwi w szczególności na białaczkę.

Dzielą się z nami swoją otwartością i gotowością do działania na rzecz potrzebujących. Mając nadzieje, że dzięki tym spotkaniom uda się uratować choćby jedno ludzkie życie, będziemy jednym z ogniw "Drużyny".

Wyjątkowość "Drużyny Szpiku" polega na ich różnorodności. Dla jednych jest to mówienie o tym jak zostać dawcą szpiku, cz też na czym polega przeszczep. Dla innych organizowanie zbiórek krwi i spotkań w szkołach oraz instytucjach. Każdy ma swoje zadanie, któremu w pełni się poświęca - na tym właśnie polega ich wyjątkowość.

 

Głównym celem działań Drużyny Szpiku jest maksymalne zwiększenie liczby osób zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a tym samym zwiększenia szans na wyzdrowienie osób dotkniętych chorobą nowotworową, dla których przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego jest szansą na wyzdrowienie. Wyzwanie to udaje się realizować z sukcesem – w 2008 roku Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej liczył ok. 5000 zarejestrowanych dawców, pod koniec 2013 było już ich ok. 540 tysięcy. Zamierzeniem docelowym jest minimum 2 miliony zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku. (źródło: darszpiku.pl)

Resources to get