Ćwiczyli na wypadek pożaru

W dniu 22 września w Nadleśnictwie Łopuchówko odbyły się ćwiczenia z zakresu działań gaśniczych na terenach leśnych.

W wydarzeniu wzięły udział:

  • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
  • Komenda Poligonu Biedrusko,
  • Delegatura Wojskowa Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu,
  • Wojskowa Straż Pożarna w Biedrusku – GBA i GCBA,
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5,
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8,
  • Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

Podczas ćwiczeń sprawdzano funkcjonowanie systemu wczesnego wykrywania pożaru Nadleśnictwa Łopuchówko oraz doskonalono umiejętności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w warunkach leśnych.

Zasymulowany pożar pokrywy gleby został wykryty przez Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Łopuchówko. Co roku w Lasach Państwowych w okresie największego zagrożenia pożarowego tj. od początku marca do końca września uruchamiane są Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne.
Zadaniem punktów jest prognozowanie zagrożenia pożarowego, informowanie o zauważonym pożarze oraz koordynowanie działań podczas akcji gaśniczej.

Opanowanie pożaru było możliwe dzięki zaangażowaniu strażaków. Na miejsce akcji przybyło łącznie 7 samochodów bojowych. Utrudnieniem w zwalczaniu żywiołu był ograniczony dostęp do wody. Na szczęście Lasy Państwowe wspólnie z Komendą Poligonu Biedrusko dbają o dostępność punktów czerpania wody (PCW). Poza hydrantami zlokalizowanymi najczęściej blisko zabudowań, na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się 15 takich punktów. Podczas symulowanego pożaru korzystano z punktu czerpania wody zlokalizowanego na rzece Warcie. Dzięki sprawnie zbudowanej magistrali wodnej i przetaczaniu wody na ponad 600 m strażakom nawet przez chwilę nie zabrakło wody do walki z żywiołem.

Niewątpliwie duży udział w wyeliminowaniu pożaru miał samolot PZL M18 Dromader z Leśnej Bazy Lotniczej w Jaryszewie zadysponowany przez Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny RDLP w Poznaniu. Zrzut 2000 l wody stanowił silne oparcie dla sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej będących na miejscu.   

Zachęcamy do obejrzenia filmu przedstawiającego jak leśnicy wraz ze strażakami walczą z ogniem w lesie.