Certyfikaty PEFC i FSC nadal w RDLP w Poznaniu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu międzynarodowe certyfikaty.

W tym roku w biurze RDLP w Poznaniu oraz w wybranych nadleśnictwach na terenie naszej dyrekcji przeprowadzono audyt FSC i PEFC. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż leśnicy w naszym regionie promują, i co ważne, wdrażają w swojej pracy proekologiczne metody hodowli lasu.

FSC Standardy opisują  zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzający, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną.

Należą do nich m.in. odnowienia naturalne, czyli wykorzystywanie naturalnych sił natury do powstawania lasu. Leśnicy pozostawiają drzewa na zrębach, które rodząc nasiona, niesione siłą wiatru po czasie kiełkują w glebie leśnej. Audyty FSC i PEFC szczególnie wyróżniły w tym aspekcie Nadleśnictwa Góra Śląska i Antonin, w których udział odnowień naturalnych w stosunku do tradycyjnych metod sadzenia lasu sięga aż 20%  i 40%. Liderem RDLP w Poznaniu z wynikiem 41%, w zakresie udziału odnowień naturalnych w 2019 było Nadleśnictwo Taczanów.

Audytorzy FSC i PEFC, wyróżnili również działania leśników z nadleśnictw Włoszakowice, Góra Śląska, Antonin, Taczanów i Grodziec  za pozostawianie drzew dziuplastych na zrębach zupełnych. Działanie te pozwala stworzyć nisze ekologiczne dla wielu gatunków naszych krajowych dziuplaków. Ponadto wzdłuż cieków wodnych, dróg i pól leśnicy zakładają pasy krzewów i drzew, które nazywamy ekotonami. To przejściowe strefy pomiędzy lasem a np. rzeką, jeziorem, drogą lub polem. Ta praktyka, stosowana w  hodowli lasu przyczynia się do zwiększania bioróżnorodności lasów, stwarza przestrzeń do życia dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Drzewa dziuplaste, ekotony to niektóre z elementów szkiców zrębowych i odnowieniowych, które sporządzane są  na potrzeby co rocznych akcji sadzenia lasów. W audytach FSC i PEFC podkreślono, iż w kontrolowanych nadleśnictwach leśnicy prawidłowo realizują zapisy zasad hodowli lasu. Troszczą się o pozostawianie drzew dziuplastych, tworzą nisze ekologiczne dzięki ekotonom oraz prawidłowo sporządzają szkice odnowieniowe i zrębowe.

Odnowienie naturalne sosny zwyczajnej - Nadleśnictwo Antonin

Audyty FSC i PEFC to nie tylko jednostronna kontrola. To również okazja do rozmowy i wymiany spostrzeżeń. Dodatkowym tematem podczas kontroli był problem śmieci w lasach. Niestety pomimo szeroko zakrojonej edukacji, dzikich wysypisk w lasach przybywa. A odpady to nie tylko problem estetyczny, to również śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Pozostawione śmieci zatruwają wody gruntowe, zmieniając tym samym rangę problemu z lokalnej na globalną.

Więcej o zrównoważonym rozwoju i certyfikacji gospodarki leśnej przeczytacie Państwo w specjalnie przygotowanym kalendarzu z lasu.

Zachęcamy do lektury!