90 wagonów śmieci w wielkopolskich lasach

Pomimo licznych kampanii informacyjno-edukacyjnych, świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania środowiska i zaśmiecania lasów wciąż zawodzi. Śmieci są jednym z głównym problemów Lasów Państwowych. To nie tylko problem natury estetycznej, ale i kosztowny problem ekologiczny.

1,5 mln zł rocznie - to koszt sprzątania śmieci z terenu 25 nadleśnictw, ponoszony przez poznańską dyrekcją. W ubiegłym roku poznańscy leśnicy uprzątnęli ponad 10 tys. m³ śmieci, co oznacza, że z wielkopolskich lasów wywieziono 90 wagonów śmieci1000 wagonów śmieci wywieziono z lasów całego kraju. Kosztowało to Lasy Państwowe łącznie 15 milionów złotych. Liczby te przerażają, a niestety tendencja jest zwyżkowa, ilość śmieci w lasach wzrasta z roku na rok.

Wydaje się, że świadomość społeczna dotycząca właściwego zachowania w lesie rośnie, a wraz z nią wzrasta liczba pożądanych zachowania. Niestety, tak nie jest. Temat śmieci porzuconych w polskich lasach jest, jak niekończąca się historia. Na powyższym zdjęciu przykład zaśmiecania lasów, na który natknęli się leśnicy z Nadleśnictwa Oborniki. Sterta zużytych opon na jednej z dróg leśnych w Dąbrówce Leśnej. Leśnicy uprzątnęli ten teren, ponosząc koszty z tego tytułu i podjęli stosowne kroki w celu znalezienia sprawcy. Nie powinien czuć się bezkarnym nikt, kto dopuszcza się tego typu działania. W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Oborniki uprzątnięto ponad 200 m³, a poniesione koszty to niemal 74 tys. zł.

Las to niezwykle złożony ekosystem, a śmieci nie są jego częścią. Co więcej, jako obcy element środowiska, stanowią śmiertelne zagrożenie dla wielu żyjących w lesie organizmów.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu organizowanych jest wiele akcji angażujących i aktywizujących lokalną społeczność do walki z tonami śmieci, które zalegają w naszych lasach. Tylko w ten sposób możliwe jest zwrócenie uwagi na problem.

Harcerze 1 Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich wykazali się wspaniałą inicjatywą i w Nadleśnictwie Antonin przeprowadzili akcję „Czysty las”. W sobotę 15 września br. komendant Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów podharcmistrz Mariusz Ciechanowski oraz komendant 1. Szczepu ZHP im. Powstańców Wielkopolskich podharcmistrz Mateusz Ciechanowski wraz ze swymi podopiecznymi sprzątali las w dwóch leśnictwach: Klady i Komorów. Nad wszystkimi czuwali leśniczy Jarosław Stasierski oraz leśniczy Adam Matysiak. Harcerze wynieśli z lasu prawie 70 worków śmieci!

Harcerze z drużyn 1. Mikstackiego Szczepu ZHP, co roku organizują sprzątanie lasu, stając się tym samym przykładem prawdziwych ekologów, wychodzących naprzeciw potrzebom środowiska. Tegoroczna akcja „Czysty las” była już szóstą z kolei. Dziękujemy!

Leśnicy gorąco apelują o rozwagę. Nie wyrzucajmy śmieci do lasu! To nie jest tylko papierek po lodzie… Gdyby po każdym przejeżdżającym samochodzie zostawał „jeden mały śmieć” – utonęlibyśmy w odpadach. Zachowajmy lasy piękne i czyste, dla nas i dla przyszłych pokoleń, by mogły wypoczywać korzystając z ich wszystkich walorów.