Asset Publisher Asset Publisher

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji publicznego otwarcia ofert na wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2023–2032 dla Nadleśnictw Gniezno, Kalisz i Koło wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko i obszary Natura 2000