Asset Publisher Asset Publisher

Back

(Nie)nowy zastępca dyrektora

(Nie)nowy zastępca dyrektora

Witamy zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych Jacka Kokocińskiego.

Od dzisiaj stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w RDLP w Poznaniu objął Jacek Kokociński. 

Absolwent Technikum Leśnego w Goraju oraz Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Nadleśnictwie Koło, pełniąc kolejno funkcję stażysty, starszego referenta, specjalisty i głównego księgowego. W 2007 roku objął stanowisko głównego specjalisty w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a później głównego księgowego. W tym samym roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu hodowli lasu na Akademii Rolniczej w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, podyplomowe studia z rachunkowości zarządczej i controllingu, podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium menadżerskie w Instytucie Biznesu w Kaliszu. W 2022 r. objął stanowisko naczelnika Wydziału Infrastruktury Leśnej w RDLP w Łodzi, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych. W 2024 r. powrócił na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w RDLP w Poznaniu. Prywatnie miłośnik podróży i narciarstwa, aktywny brydżysta.

Do 14.02.2024 r. stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych zajmowała Pani Małgorzata Kurowska powołana na nie przez dyrektora Andrzeja Koniecznego. 

Dyrektorowi Kokocińskiemu życzymy wielu sukcesów i satysfakcji.