Asset Publisher Asset Publisher

Back

Współpraca straży leśnej i policji

Współpraca straży leśnej i policji

W maju i czerwcu br. na terenach leśnych odbyły się 4 edycje szkoleń z zakresu kryminalistyki dla strażników leśnych i techników policyjnych.

Organizatorem szkolenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.
Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wymianę doświadczeń z zakresu prowadzenia czynności kryminalistycznych na terenach leśnych. Podczas praktycznych zajęć zespoły strażników leśnych i policjantów przeprowadzały niezbędne czynności na miejscu zdarzenia, zabezpieczając różnego rodzaju ślady kryminalistyczne.
Z pewnością nabyte i pogłębione umiejętności będą przydatne w codziennej służbie Straży Leśnej i Policji.