Asset Publisher Asset Publisher

Back

Regionalna Narada Hodowlana

Regionalna Narada Hodowlana

15 i 16 kwietnia w Nadleśnictwie Piaski odbyła się doroczna narada hodowlana, w której uczestniczyli zastępcy nadleśniczych i specjaliści z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Organizatorem narady był Wydział Gospodarowania Ekosystemami RDLP.
Część terenową narady poświęcono przedstawieniu zagadnień związanych z hodowlą drzewostanów dębowych (Quercus robur) na fragmencie „Płyty Krotoszyńskiej" , znajdującej się w zasięgu gospodarowania Nadleśnictwa Piaski (L. Siedlec, Dobrapomoc, Międzyborze). Omówiono i zaprezentowano m.in. różne sposoby odnawiania lasu na glebach opadowo-glejowych o niekorzystnych stosunkach powietrzno-wodnych, z często długo stagnującą wodą opadową. Przedstawiono też działania hodowlano-ochronne, podejmowane w Nadleśnictwie w długotrwałym procesie zamierania drzewostanów dębowych. Podczas objazdu terenowego zaprezentowano dokonania Nadleśnictwa Piaski w zakresie selekcji i nasiennictwa, pielęgnowania dąbrów w różnych fazach rozwojowych oraz ochrony i hodowli brekinii (Sorbus torminalis).
W części kameralnej narady Naczelnicy Wydziałów Gospodarowania Ekosystemami i Ochrony Ekosystemów oraz Specjaliści z poszczególnych Wydziałów przedstawili m.in. aktualne zagadnienia dotyczące szkółkarstwa, nasiennictwa leśnego, kształtowania stref ekotonowych, technologii prac odnowieniowych, certyfikacji lasu, planu zadań ochronnych oraz geomatyki.

Naradę zakończono krótkim zapoznaniem uczestników z walorami kulturowo-historycznymi Ziemi Gostyńskiej.

Tekst i zdjęcia: C. Stachowiak